kód nahrávky

poskytovateľ

typ poskytovateľa

miesto nahrávania

názov obce k r. 2016

okres

makroareál

dialekt

subdialekt

kvalita nahrávky

počet zvukových súborov

dĺžka nahrávky

médium

explorátor

respondent

súvisiaca práca

typ transkripcie

rozsah transkripcie

skryté

KovVie-001

Viera Kováčová

dialektológ

Adidovce

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

podvihorlatský

dobrá

1

00:03:31

CD

Viera Kováčová

Anna Ružicová

dizertačná

odborný

00:00:34 - 00:03:31

--

KovVie-004

Viera Kováčová

dialektológ

Hankovce

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:00:51

CD

Viera Kováčová

Mária Kačmárová

dizertačná

odborný

00:00:06 - 00:00:50

--

KovVie-006

Viera Kováčová

dialektológ

Hrabovec nad Laborcom

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:03:19

CD

Viera Kováčová

Anna Gužiková, Mária Demčáková, Anna Pekalová

dizertačná

--

KovVie-007

Viera Kováčová

dialektológ

Chlmec

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:00:52

CD

Viera Kováčová

Mária Grígerová, Margita Sninčaková

dizertačná

--

KovVie-008

Viera Kováčová

dialektológ

Jabloň

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:03:47

CD

Viera Kováčová

Helena Dušáková

dizertačná

odborný

00:00:00 až 00:03:37

--

KovVie-009

Viera Kováčová

dialektológ

Jasenov

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:13

CD

Viera Kováčová

Anna Barlašová

dizertačná

--

KovVie-010

Viera Kováčová

dialektológ

Kamenica nad Cirochou

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:15

CD

Viera Kováčová

Veronika Petercová

dizertačná

--

KovVie-011

Viera Kováčová

dialektológ

Kamienka

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:47

CD

Viera Kováčová

Zuzana Griščaková

dizertačná

--

KovVie-012

Viera Kováčová

dialektológ

Kochanovce

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:46

CD

Viera Kováčová

Mária Lodová

dizertačná

--

KovVie-013

Viera Kováčová

dialektológ

Koškovce

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:29

CD

Viera Kováčová

Anna Danková

dizertačná

--

KovVie-015

Viera Kováčová

dialektológ

Ľubiša

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:01:18

CD

Viera Kováčová

Anna Černegová

dizertačná

--

KovVie-016

Viera Kováčová

dialektológ

Modra nad Cirochou

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

podvihorlatský

dobrá

1

00:02:28

CD

Viera Kováčová

Anna Harviliková

dizertačná

odborný

00:00:15 až 00:02:28

--

KovVie-017

Viera Kováčová

dialektológ

Nižné Ladičkovce

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:07

CD

Viera Kováčová

Mária Marcinová

dizertačná

--

KovVie-018

Viera Kováčová

dialektológ

Papín

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:02:43

CD

Viera Kováčová

Mária Hančariková

dizertačná

odborný

00:02:12 - 00:02:43

--

KovVie-019

Viera Kováčová

dialektológ

Porúbka

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:50

CD

Viera Kováčová

Mária Čorná

dizertačná

--

KovVie-020

Viera Kováčová

dialektológ

Ptičie

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:02

CD

Viera Kováčová

Ján Marušiak, Ján Behún

dizertačná

--

KovVie-021

Viera Kováčová

dialektológ

Rovné

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:54

CD

Viera Kováčová

Anna Rindzáková

dizertačná

--

KovVie-022

Viera Kováčová

dialektológ

Slovenské Krivé

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:05

CD

Viera Kováčová

Mária Čopanová

dizertačná

--

KovVie-023

Viera Kováčová

dialektológ

Udavské

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:37

CD

Viera Kováčová

Mária Šalátová

dizertačná

--

KovVie-024

Viera Kováčová

dialektológ

Veľopolie

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:03:57

CD

Viera Kováčová

Mária Voroňáková

dizertačná

--

KovVie-025

Viera Kováčová

dialektológ

Vyšné Ladičkovce

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:03:58

CD

Viera Kováčová

Alžbeta Žigová, Mária Barňáková

dizertačná

--

KovVie-027

Viera Kováčová

dialektológ

Zbudské Dlhé

--

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:22

CD

Viera Kováčová

Helena Kocejová

dizertačná

--

ZavAnd-001

Andrej Závodný

dialektológ

Smrdáky

--

Senica

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

00:48:22

CD

Róbert Svíba

Anna Jureňová, žena

príspevok v monografii

--

ZavAnd-002

Andrej Závodný

dialektológ

Smrdáky

--

Senica

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:35:31

CD

Róbert Svíba

Jozefína Vrablecová

príspevok v monografii

--

ZavAnd-003

Andrej Závodný

dialektológ

Smrdáky

--

Senica

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

00:47:05

CD

Róbert Svíba

Marián Bernát

príspevok v monografii

--

ZavAnd-004

Andrej Závodný

dialektológ

Smrdáky

--

Senica

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:41:07

CD

Róbert Svíba

Mária Vaculová, Štefánia Bernátová

príspevok v monografii

--

ZavAnd-005

Andrej Závodný

dialektológ

Smrdáky

--

Senica

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:10:36

CD

Róbert Svíba

Pavol Bakiča, žena

príspevok v monografii

--

ZavAnd-006

Andrej Závodný

dialektológ

Smrdáky

--

Senica

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:03:10

CD

Róbert Svíba

Anna Dobiášová

príspevok v monografii

kombinovaný

0:00 až 18:30 (výberovo, iba prehovory respondentky)

--

BilJoz-001

Jozef Bilský

dialektológ

Dlhá Lúka

--

Bardejov

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:09:56

CD

Jozef Bilský

Monika Vaksmundská, Ľudovít Šimco, Mária Šimcová, Jozef Šimco, Marián Šimco, Stanislav Šimco

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:09:56

--

BilJoz-002

Jozef Bilský

dialektológ

Dlhá Lúka

--

Bardejov

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:02:26

CD

Jozef Bilský

Monika Vaksmundská, Mária Šimcová, Jozef Šimco, Marián Šimco, Stanislav Šimco

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:02:26 (približný prepis s vynechaním viacerých častí)

--

BilJoz-003

Jozef Bilský

dialektológ

Dlhá Lúka

--

Bardejov

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:12:17

CD

Jozef Bilský

Anna Bosáková, Ferdinand Bosák, Stanislav Šimco

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:12:17

--

BilJoz-004

Jozef Bilský

dialektológ

Dlhá Lúka

--

Bardejov

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:24:26

CD

Jozef Bilský

Anna Bosáková, Ferdinand Bosák, Stanislav Šimco

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:24:26

--

KazMir-001

Miroslav Kazík

onomastik

Ducové

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Ducového

výborná

1

00:17:18

CD

Miroslav Kazík

Izidor Benka

--

KazMir-002

Miroslav Kazík

onomastik

Podolie

--

Nové Mesto nad Váhom

západoslovenský

nárečie Dolného Lopašova

výborná, výborná, výborná, výborná

4

00:00:51; 00:08:32; 00:00:30; 00:09:45

CD

Miroslav Kazík

Johana Klčová

--

KazMir-003

Miroslav Kazík

onomastik

Omastiná

--

Bánovce nad Bebravou

západoslovenský

nárečie Omastinej

výborná

1

00:14:48

CD

Miroslav Kazík

Viliam Hrebíček

--

KazMir-004

Miroslav Kazík

onomastik

Veľká Chocholná

--

Trenčín

západoslovenský

nárečie Veľkej Chocholnej

výborná

1

00:30:56

CD

Miroslav Kazík

Anna Mikušaťová

--

KazMir-005

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

01:03:04

CD

Miroslav Kazík

Ľudovít Bačka

kombinovaný

00:00:00 až 00:11:20

--

KazMir-006

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:25:44

CD

Miroslav Kazík

Anna Bolješiková

--

KazMir-007

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

00:05:21

CD

Miroslav Kazík

Anna Vatrtová

--

KazMir-008

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá; dobrá

2

00:30:07; 00:13:01

CD

Miroslav Kazík

Karol Topolčanský

--

KazMir-009

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:14:45

CD

Miroslav Kazík

Anton Markovič

--

KazMir-010

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná

7

00:02:46; 00:05:10; 00:07:08; 00:05:07; 00:07:28; 00:04:23; 00:13:11

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

--

KazMir-011

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:35:44

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

kombinovaný

00:00:00 až 00:35:44

--

KazMir-012

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:06:52

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

kombinovaný

00:00:00 až 00:06:52

--

KazMir-013

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:07:09

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

kombinovaný

00:00:00 až 00:03:05

--

KazMir-014

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:39:04

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

kombinovaný

00:00:00 až 00:04:13

--

KazMir-015

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná; výborná; výborná

3

00:07:35; 00:11:10; 00:13:59

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

00:00:00 až 00:07:35; 00:00:00 až 00:11:10; 00:00:00 až 00:13:59

--

KazMir-017

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

00:54:29

MG kazeta

Miroslav Kazík

Júlia Kňažíková, žena

kombinovaný

00:00:00 až 00:54:29

--

KazMir-018

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

01:25:46

MG kazeta

Miroslav Kazík

Anna Lehutová

kombinovaný

00:00:00 až 1:01:11

--

KazMir-019

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

--

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

00:24:49

MG kazeta

Miroslav Kazík

Jozefína Rusnáková, Rudolf Rusnák

--

HarMir-001

Miroslav Harmanský

laik

Snina

--

Snina

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá

1

00:01:12

CD

Miroslav Harmanský

Jozef Savka

--

HarMir-002

Miroslav Harmanský

laik

Snina

--

Snina

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá

1

00:07:38

CD

Miroslav Harmanský

Jozef Karla

--

HarMir-003

Miroslav Harmanský

laik

Snina

--

Snina

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá; dobrá

2

00:14:57; 00:14:46

CD

Miroslav Harmanský

Jozef Čopik, Ján Hudák

--

HarMir-004

Miroslav Harmanský

laik

Snina

--

Snina

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá; dobrá

2

00:49:09; 00:47:42

CD

Pavol Ondik

Anna Ondiková

--

MacMar-001

Martin Macejka

historik

Zohor

--

Malacky

západoslovenský

záhorský

vlastný záhorský

dobrá; dobrá

2

01:10:03; 02:49:22

USB

Martin Macejka

Anna Havlíková

príspevok v monografii

--

KomMic-001

Michal Komžík

novinár

Šurany

--

Nové Zámky

západoslovenský

stredonitriansky (?)

šuriansky (?)

výborná

1

00:45:35

CD

Michal Komžík

Marta Majtánová

--

KnaZuz-001

Zuzana Knapeková

laik

Modra – Kráľová

--

Pezinok

západoslovenský

prejav v nárečí Modry-Kráľovej s prenikajúcimi prvkami spisovnej slovenčiny, popretkávaný ustálenými formulami v archaickej forme češtiny, miestami slovakizovanej

dobrá

1

00:40:21

MG kazeta

Zuzana Knapeková

Zuzana Knapeková

čitateľský; transkripcia v rkp nie je doslovná, ale súvisí s hovoreným slovom

00:00:00 až 00:40:21

--

PraDia-001

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

západoslovenský

záhorský

skalický

výborná

1

00:07:09

CD

Elena Tomajková

Rozália S., Angela K.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:20

--

PraDia-002

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

západoslovenský

záhorský

vlastný záhorský

výborná

1

00:11:21

CD

Elena Tomajková

Terézia K.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:03

--

PraDia-003

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

západoslovenský

trnavský

modranský

výborná

1

00:09:22

CD

Elena Tomajková, Jozef Nižnanský

Michal Z.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:25

--

PraDia-004

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

západoslovenský

trnavský

vlastný trnavský

výborná

1

00:13:45

CD

Elena Tomajková

Júlia J.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:31

--

PraDia-005

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

západoslovenský

považský

myjavský

výborná

1

00:13:32

CD

Elena Tomajková

Alžbeta H., Anna Č.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:51

--

PraDia-006

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

západoslovenský

stredonitriansky

hlohovský

výborná

1

00:10:08

CD

Elena Tomajková

Rozália C., Františka I.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:54

--

PraDia-007

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

západoslovenský

stredonitriansky

vlastný stredonitriansky

výborná

1

00:11:16

CD

Elena Tomajková

Michal D., Martin P.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:17

--

PraDia-008

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

západoslovenský

stredonitriansky

topoľčiansky

výborná

1

00:10:38

CD

Elena Tomajková, Jozef Nižnanský

Mária J.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:45

--

PraDia-009

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

západoslovenský

považský

vlastný považský

výborná

1

00:13:16

CD

Elena Tomajková

Jakub L.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:53

--

PraDia-010

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

západoslovenský

dolnotrenčiansky

výborná

1

00:12:55

CD

Elena Tomajková

Anna V.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:24

--

PraDia-011

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

západoslovenský

hornotrenčiansky

vlastný hornotrenčiansky

výborná

1

00:12:38

CD

Elena Tomajková

Eva P., Zuzana Š.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:14

--

PraDia-012

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Žilina

--

Žilina

stredoslovenský

hornotrenčiansky

kysucký

výborná

1

00:11:33

CD

Elena Tomajková

Júlia K., Sidónia T.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:13

--

PraDia-013

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

stredoslovenský

oravský

dolnooravský

výborná

1

00:10:49

CD

Elena Tomajková

Zuzana L.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:07

--

PraDia-014

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Žilina

--

Žilina

stredoslovenský

liptovský

západoliptovský

výborná

1

00:09:50

CD

Elena Tomajková

Anna P.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:53

--

PraDia-015

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

stredoslovenský

turčiansky

výborná

1

00:13:22

CD

Elena Tomajková

Anna K., Anna M., Margita Š.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:40

--

PraDia-016

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Banská Bystrica

--

Banská Bystrica

stredoslovenský

hornonitriansky

prievidzský

výborná

1

00:11:15

CD

Elena Tomajková

Mária F.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:53

--

PraDia-017

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

stredoslovenský

zvolenský

nárečia zvolenského Pohronia

výborná

1

00:12:14

CD

Elena Tomajková

Jozef M., Katarína Š.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:08

--

PraDia-018

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

stredoslovenský

zvolenský

detviansky

výborná

1

00:14:59

CD

Elena Tomajková

Katarína Š.2, Mária P.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:19

--

PraDia-019

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

stredoslovenský

tekovský

nárečia tekovského Pohronia

výborná

1

00:09:02

CD

Elena Tomajková

Mária K.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:02

--

PraDia-020

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

stredoslovenský

novohradský

modrokamenský

výborná

1

00:11:00

CD

Elena Tomajková

Ján Š.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:03

--

PraDia-021

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

stredoslovenský

novohradský

ipeľský

výborná

1

00:11:57

CD

Elena Tomajková

Zuzana M.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:05

--

PraDia-022

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

--

Bratislava

stredoslovenský

gemerský

stredogemerský, nárečie Ratkovskej doliny

výborná

1

00:10:01

CD

Elena Tomajková

Emília G.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:07

--

PraDia-023

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice

--

Košice

východoslovenský

spišský

nárečia stredného Spiša

výborná

1

00:11:21

CD

Elena Tomajková

Mária T.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:33

--

PraDia-024

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

--

Košice

východoslovenský

šarišský

severošarišský

výborná

1

00:09:44

CD

Elena Tomajková

Ľudmila B.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:55

--

PraDia-025

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice

--

Košice

východoslovenský

abovský

západoabovský

výborná

1

00:10:11

CD

Elena Tomajková

Mária T.2, Katarína F.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:08

--

PraDia-026

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

--

Košice

východoslovenský

zemplínsky

výborná

1

00:14:01

CD

Elena Tomajková

Anna R., Ján Ď., Alžbeta K.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:34

--

PraDia-027

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

--

Košice

východoslovenský

užský

výborná

1

00:13:13

CD

Elena Tomajková

Mária B.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:55

--

PraDia-028

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

--

Košice

východoslovenský

sotácky

výborná

1

00:13:02

CD

Elena Tomajková

Mária F.2

monografia

odborný

00:00:00 až 00:10:05

--