kód nahrávky

poskytovateľ

typ poskytovateľa

názov nahrávky

miesto nahrávania

názov obce k r. 2016

okres

makroareál

dialekt

subdialekt

kvalita nahrávky

počet zvukových súborov

dĺžka nahrávky

médium

explorátor

respondent

súvisiaca práca

typ transkripcie

rozsah transkripcie

skryté

KovVie-004

Viera Kováčová

dialektológ

Zranenie nohy

Hankovce

Hankovce

Humenné

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:00:51

CD

Viera Kováčová

Mária Kačmárová

dizertačná

odborný

00:00:06 - 00:00:50

--

KovVie-006

Viera Kováčová

dialektológ

Hrabovec nad Laborcom

Hrabovec nad Laborcom

Humenné

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:03:19

CD

Viera Kováčová

Anna Gužiková, Mária Demčáková, Anna Pekalová

dizertačná

--

KovVie-007

Viera Kováčová

dialektológ

Chlmec

Chlmec

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:00:52

CD

Viera Kováčová

Mária Grígerová, Margita Sninčaková

dizertačná

--

KovVie-008

Viera Kováčová

dialektológ

Cesta do Ameriky

Jabloň

Jabloň

Humenné

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:03:47

CD

Viera Kováčová

Helena Dušáková

dizertačná

odborný

00:00:00 až 00:03:37

--

KovVie-009

Viera Kováčová

dialektológ

Jasenov

Jasenov

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:13

CD

Viera Kováčová

Anna Barlašová

dizertačná

--

KovVie-010

Viera Kováčová

dialektológ

Kamenica nad Cirochou

Kamenica nad Cirochou

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:15

CD

Viera Kováčová

Veronika Petercová

dizertačná

--

KovVie-011

Viera Kováčová

dialektológ

Kamienka

Kamienka

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:47

CD

Viera Kováčová

Zuzana Griščaková

dizertačná

--

KovVie-012

Viera Kováčová

dialektológ

Kochanovce

Kochanovce

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:46

CD

Viera Kováčová

Mária Lodová

dizertačná

--

KovVie-013

Viera Kováčová

dialektológ

Koškovce

Koškovce

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:29

CD

Viera Kováčová

Anna Danková

dizertačná

--

KovVie-015

Viera Kováčová

dialektológ

Ľubiša

Ľubiša

Humenné

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:01:18

CD

Viera Kováčová

Anna Černegová

dizertačná

--

KovVie-016

Viera Kováčová

dialektológ

O komunizme

Modra nad Cirochou

Modra nad Cirochou

Humenné

východoslovenský

sotácky

podvihorlatský

dobrá

1

00:02:28

CD

Viera Kováčová

Anna Harviliková

dizertačná

odborný

00:00:15 až 00:02:28

--

KovVie-017

Viera Kováčová

dialektológ

Nižné Ladičkovce

Nižné Ladičkovce

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:07

CD

Viera Kováčová

Mária Marcinová

dizertačná

--

KovVie-018

Viera Kováčová

dialektológ

Príbehy zo života

Papín

Papín

Humenné

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:02:43

CD

Viera Kováčová

Mária Hančariková

dizertačná

odborný

00:02:12 - 00:02:43

--

KovVie-019

Viera Kováčová

dialektológ

Porúbka

Porúbka

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:50

CD

Viera Kováčová

Mária Čorná

dizertačná

--

KovVie-020

Viera Kováčová

dialektológ

Ptičie

Ptičie

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:02

CD

Viera Kováčová

Ján Marušiak, Ján Behún

dizertačná

--

KovVie-021

Viera Kováčová

dialektológ

Rovné

Rovné

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:54

CD

Viera Kováčová

Anna Rindzáková

dizertačná

--

KovVie-022

Viera Kováčová

dialektológ

Slovenské Krivé

Slovenské Krivé

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:05

CD

Viera Kováčová

Mária Čopanová

dizertačná

--

KovVie-023

Viera Kováčová

dialektológ

Udavské

Udavské

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:37

CD

Viera Kováčová

Mária Šalátová

dizertačná

--

KovVie-024

Viera Kováčová

dialektológ

Veľopolie

Veľopolie

Humenné

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:03:57

CD

Viera Kováčová

Mária Voroňáková

dizertačná

--

KovVie-025

Viera Kováčová

dialektológ

Vyšné Ladičkovce

Vyšné Ladičkovce

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:03:58

CD

Viera Kováčová

Alžbeta Žigová, Mária Barňáková

dizertačná

--

KovVie-027

Viera Kováčová

dialektológ

Zbudské Dlhé

Zbudské Dlhé

Humenné

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:22

CD

Viera Kováčová

Helena Kocejová

dizertačná

--

ZavAnd-001

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

00:48:22

CD

Róbert Svíba

Anna Jureňová, žena

príspevok v monografii

--

ZavAnd-002

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:35:31

CD

Róbert Svíba

Jozefína Vrablecová

príspevok v monografii

--

ZavAnd-003

Andrej Závodný

dialektológ

Chotárne časti obce Smrdáky

Smrdáky

Smrdáky

Senica

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

00:47:05

CD

Róbert Svíba

Marián Bernát

príspevok v monografii

--

ZavAnd-004

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:41:07

CD

Róbert Svíba

Mária Vaculová, Štefánia Bernátová

príspevok v monografii

--

ZavAnd-005

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:10:36

CD

Róbert Svíba

Pavol Bakiča, žena

príspevok v monografii

--

ZavAnd-006

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:03:10

CD

Róbert Svíba

Anna Dobiášová

príspevok v monografii

kombinovaný

0:00 až 18:30 (výberovo, iba prehovory respondentky)

--

BilJoz-001

Jozef Bilský

dialektológ

Bili kohut

Dlhá Lúka

Bardejov, mestská časť Dlhá Lúka

Bardejov

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:09:56

CD

Jozef Bilský

Monika Vaksmundská, Ľudovít Šimco, Mária Šimcová, Jozef Šimco, Marián Šimco, Stanislav Šimco

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:09:56

--

BilJoz-002

Jozef Bilský

dialektológ

Čaj

Dlhá Lúka

Bardejov, mestská časť Dlhá Lúka

Bardejov

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:02:26

CD

Jozef Bilský

Monika Vaksmundská, Mária Šimcová, Jozef Šimco, Marián Šimco, Stanislav Šimco

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:02:26 (približný prepis s vynechaním viacerých častí)

--

BilJoz-003

Jozef Bilský

dialektológ

Viľija

Dlhá Lúka

Bardejov, mestská časť Dlhá Lúka

Bardejov

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:12:17

CD

Jozef Bilský

Anna Bosáková, Ferdinand Bosák, Stanislav Šimco

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:12:17

--

BilJoz-004

Jozef Bilský

dialektológ

Zabijačka

Dlhá Lúka

Bardejov, mestská časť Dlhá Lúka

Bardejov

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:24:26

CD

Jozef Bilský

Anna Bosáková, Ferdinand Bosák, Stanislav Šimco

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:24:26

--

KazMir-001

Miroslav Kazík

onomastik

O krajčírskom remesle

Ducové

Ducové

Piešťany

západoslovenský

nárečie Ducového

výborná

1

00:17:18

CD

Miroslav Kazík

Izidor Benka

--

KazMir-002

Miroslav Kazík

onomastik

Dedkova príhoda s dievčaťom; Dorábanie konopí a o pradení; Ľan; Vreteno a iné

Podolie

Podolie

Nové Mesto nad Váhom

západoslovenský

nárečie Dolného Lopašova

výborná, výborná, výborná, výborná

4

00:00:51; 00:08:32; 00:00:30; 00:09:45

CD

Miroslav Kazík

Johana Klčová

--

KazMir-003

Miroslav Kazík

onomastik

Zážitky vodiča autobusu

Omastiná

Omastiná

Bánovce nad Bebravou

západoslovenský

nárečie Omastinej

výborná

1

00:14:48

CD

Miroslav Kazík

Viliam Hrebíček

--

KazMir-004

Miroslav Kazík

onomastik

O živote

Veľká Chocholná

Chocholná-Velčice

Trenčín

západoslovenský

nárečie Veľkej Chocholnej

výborná

1

00:30:56

CD

Miroslav Kazík

Anna Mikušaťová

--

KazMir-005

Miroslav Kazík

onomastik

Včelárstvo, rybárstvo, intarzie

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

01:03:04

CD

Miroslav Kazík

Ľudovít Bačka

kombinovaný

00:00:00 až 00:11:20

--

KazMir-006

Miroslav Kazík

onomastik

Zo života

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:25:44

CD

Miroslav Kazík

Anna Bolješiková

--

KazMir-007

Miroslav Kazík

onomastik

O sebe

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

00:05:21

CD

Miroslav Kazík

Anna Vatrtová

--

KazMir-008

Miroslav Kazík

onomastik

Osobné spomienky, prevádzkovanie krčmy-hostinca v Moravanoch nad Váhom; Príbeh o otcovej zrušenej ceste do Argentíny, ako sa stal žandárom a dostal sa do Moravian; Vojenčina za Slovenského štátu; Pokus o odfotenie prezidenta Tisa pri návšteve Moravian; Príbeh o Moravianskej venuši

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá; dobrá

2

00:30:07; 00:13:01

CD

Miroslav Kazík

Karol Topolčanský

--

KazMir-009

Miroslav Kazík

onomastik

Zážitky murára

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:14:45

CD

Miroslav Kazík

Anton Markovič

--

KazMir-010

Miroslav Kazík

onomastik

Autá, riasy, rybičky; Bulhari; Doprava; Drápačky peria; Hry na vode; Hry na vojakov, teplomery; Počasie a príbeh so zbraňou

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná

7

00:02:46; 00:05:10; 00:07:08; 00:05:07; 00:07:28; 00:04:23; 00:13:11

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

--

KazMir-011

Miroslav Kazík

onomastik

Obchody, remeselníci, hudobníci, fajčenie, kalendárové, cirkevné a rodinné obyčaje

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:35:44

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

kombinovaný

00:00:00 až 00:35:44

--

KazMir-012

Miroslav Kazík

onomastik

Hody, máj, Lucia, púte

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:06:52

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

kombinovaný

00:00:00 až 00:06:52

--

KazMir-013

Miroslav Kazík

onomastik

Lekári, choroby

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:07:09

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

kombinovaný

00:00:00 až 00:03:05

--

KazMir-014

Miroslav Kazík

onomastik

Včelárstvo

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:39:04

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

kombinovaný

00:00:00 až 00:04:13

--

KazMir-015

Miroslav Kazík

onomastik

Ľudové liečenie, špiritizmus, baptisti; Všetkých svätých; O požiaroch a nešťastiach, Ako stavali školu, Kostol, Ako zakladali družstvo, Školské roky, Utopenci, Vraždy, Tragické úmrtia, Púšťanie šarkanov, Hry pri pasení, Zlodeji, Dychovka

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná; výborná; výborná

3

00:07:35; 00:11:10; 00:13:59

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

00:00:00 až 00:07:35; 00:00:00 až 00:11:10; 00:00:00 až 00:13:59

--

KazMir-017

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

00:54:29

MG kazeta

Miroslav Kazík

Júlia Kňažíková, muž

kombinovaný

00:00:00 až 00:54:29

--

KazMir-018

Miroslav Kazík

onomastik

Obchody, remeselníci, hudobníci, fajčenie, kalendárové, cirkevné a rodinné obyčaje

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

01:25:46

MG kazeta

Miroslav Kazík

Anna Lehutová

kombinovaný

00:00:00 až 1:01:11

--

KazMir-019

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

00:24:49

MG kazeta

Miroslav Kazík

Jozefína Rusnáková, Rudolf Rusnák

--

HarMir-001

Miroslav Harmanský

laik

Krátky rozhovor o hubách a práci

Snina

Snina

Snina

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá

1

00:01:12

CD

Miroslav Harmanský

Jozef Savka

--

HarMir-002

Miroslav Harmanský

laik

Chotárne názvy v Snine

Snina

Snina

Snina

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá

1

00:07:38

CD

Miroslav Harmanský

Jozef Karla

--

HarMir-003

Miroslav Harmanský

laik

Chotárne názvy v Snine

Snina

Snina

Snina

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá; dobrá

2

00:14:57; 00:14:46

CD

Miroslav Harmanský

Jozef Čopik, Ján Hudák

--

HarMir-004

Miroslav Harmanský

laik

Spomienky na život

Snina

Snina

Snina

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá; dobrá

2

00:49:09; 00:47:42

CD

Pavol Ondik

Anna Ondiková

--

MacMar-001

Martin Macejka

historik

Zohor

Zohor

Malacky

západoslovenský

záhorský

vlastný záhorský

dobrá; dobrá

2

01:10:03; 02:49:22

USB

Martin Macejka

Anna Havlíková

príspevok v monografii

--

KomMic-001

Michal Komžík

novinár

Život v Šuranoch v povojnovom období

Šurany

Šurany

Nové Zámky

západoslovenský

stredonitriansky (?)

šuriansky (?)

výborná

1

00:45:35

CD

Michal Komžík

Marta Majtánová

--

KnaZuz-001

Zuzana Knapeková

laik

Svadba a svadobné zvyky a piesne

Modra – Kráľová

Modra

Pezinok

západoslovenský

prejav v nárečí Modry-Kráľovej s prenikajúcimi prvkami spisovnej slovenčiny, popretkávaný ustálenými formulami v archaickej forme češtiny, miestami slovakizovanej

dobrá

1

00:40:21

MG kazeta

Zuzana Knapeková

Zuzana Knapeková

čitateľský; transkripcia v rkp nie je doslovná, ale súvisí s hovoreným slovom

00:00:00 až 00:40:21

--

PraDia-001

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

západoslovenský

záhorský

skalický

výborná

1

00:07:09

CD

Elena Tomajková

Rozália S., Angela K.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:20

--

PraDia-002

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

západoslovenský

záhorský

vlastný záhorský

výborná

1

00:11:21

CD

Elena Tomajková

Terézia K.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:03

--

PraDia-003

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

západoslovenský

trnavský

modranský

výborná

1

00:09:22

CD

Elena Tomajková, Jozef Nižnanský

Michal Z.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:25

--

PraDia-004

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

západoslovenský

trnavský

vlastný trnavský

výborná

1

00:13:45

CD

Elena Tomajková

Júlia J.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:31

--

PraDia-005

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

západoslovenský

považský

myjavský

výborná

1

00:13:32

CD

Elena Tomajková

Alžbeta H., Anna Č.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:51

--

PraDia-006

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

západoslovenský

stredonitriansky

hlohovský

výborná

1

00:10:08

CD

Elena Tomajková

Rozália C., Františka I.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:54

--

PraDia-007

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

západoslovenský

stredonitriansky

vlastný stredonitriansky

výborná

1

00:11:16

CD

Elena Tomajková

Michal D., Martin P.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:17

--

PraDia-008

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

západoslovenský

stredonitriansky

topoľčiansky

výborná

1

00:10:38

CD

Elena Tomajková, Jozef Nižnanský

Mária J.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:45

--

PraDia-009

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

západoslovenský

považský

vlastný považský

výborná

1

00:13:16

CD

Elena Tomajková

Jakub L.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:53

--

PraDia-010

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

západoslovenský

dolnotrenčiansky

výborná

1

00:12:55

CD

Elena Tomajková

Anna V.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:24

--

PraDia-011

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

západoslovenský

hornotrenčiansky

vlastný hornotrenčiansky

výborná

1

00:12:38

CD

Elena Tomajková

Eva P., Zuzana Š.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:14

--

PraDia-012

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Žilina

Žilina

Žilina

stredoslovenský

hornotrenčiansky

kysucký

výborná

1

00:11:33

CD

Elena Tomajková

Júlia K., Sidónia T.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:13

--

PraDia-013

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

stredoslovenský

oravský

dolnooravský

výborná

1

00:10:49

CD

Elena Tomajková

Zuzana L.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:07

--

PraDia-014

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Žilina

Žilina

Žilina

stredoslovenský

liptovský

západoliptovský

výborná

1

00:09:50

CD

Elena Tomajková

Anna P.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:53

--

PraDia-015

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

stredoslovenský

turčiansky

výborná

1

00:13:22

CD

Elena Tomajková

Anna K., Anna M., Margita Š.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:40

--

PraDia-016

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

stredoslovenský

hornonitriansky

prievidzský

výborná

1

00:11:15

CD

Elena Tomajková

Mária F.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:53

--

PraDia-017

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

stredoslovenský

zvolenský

nárečia zvolenského Pohronia

výborná

1

00:12:14

CD

Elena Tomajková

Jozef M., Katarína Š.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:08

--

PraDia-018

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

stredoslovenský

zvolenský

detviansky

výborná

1

00:14:59

CD

Elena Tomajková

Katarína Š.2, Mária P.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:19

--

PraDia-019

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

stredoslovenský

tekovský

nárečia tekovského Pohronia

výborná

1

00:09:02

CD

Elena Tomajková

Mária K.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:02

--

PraDia-020

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

stredoslovenský

novohradský

modrokamenský

výborná

1

00:11:00

CD

Elena Tomajková

Ján Š.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:03

--

PraDia-021

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

stredoslovenský

novohradský

ipeľský

výborná

1

00:11:57

CD

Elena Tomajková

Zuzana M.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:05

--

PraDia-022

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

stredoslovenský

gemerský

stredogemerský, nárečie Ratkovskej doliny

výborná

1

00:10:01

CD

Elena Tomajková

Emília G.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:07

--

PraDia-023

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice

Košice

Košice

východoslovenský

spišský

nárečia stredného Spiša

výborná

1

00:11:21

CD

Elena Tomajková

Mária T.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:33

--

PraDia-024

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

Košice

Košice

východoslovenský

šarišský

severošarišský

výborná

1

00:09:44

CD

Elena Tomajková

Ľudmila B.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:55

--

PraDia-025

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice

Košice

Košice

východoslovenský

abovský

západoabovský

výborná

1

00:10:11

CD

Elena Tomajková

Mária T.2, Katarína F.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:08

--

PraDia-026

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

Košice

Košice

východoslovenský

zemplínsky

výborná

1

00:14:01

CD

Elena Tomajková

Anna R., Ján Ď., Alžbeta K.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:34

--

PraDia-027

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

Košice

Košice

východoslovenský

užský

výborná

1

00:13:13

CD

Elena Tomajková

Mária B.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:55

--

PraDia-028

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

Košice

Košice

východoslovenský

sotácky

výborná

1

00:13:02

CD

Elena Tomajková

Mária F.2

monografia

odborný

00:00:00 až 00:10:05

--