Ako citovať AN SNK

Archív nárečí SNK. Kód nahrávky [...]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV [rok, v ktorom ste analyzovali zdroj z AN SNK].

napr.

Archív nárečí SNK. Kód nahrávky KovVie-001. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2019.

Archív nárečí SNK. Miesto nahrávania: [...]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV [rok, v ktorom ste analyzovali zdroj z AN SNK].

napr.

Archív nárečí SNK. Miesto nahrávania: Adidovce. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2019.

alebo

Archív nárečí SNK. Nahrávky [...] dialektu. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV [rok, v ktorom ste analyzovali zdroj z AN SNK].

napr.

Archív nárečí SNK. Nahrávky sotáckeho dialektu. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2019.