Informácie o hovoriacich a nahrávke – metadáta

Tu sa nachádza formulár na vypĺňanie metadát, ktoré prosíme vypísať v prípade nahrávania nových nárečových prehovorov do Archívu nárečí SNK, ako aj v prípade poskytovania starších zdrojov, ak metadáta k nim existujú alebo sú ešte dostupné.

Tu sa nachádza tlačivo, ktorým môžu účastníci nahrávania vyjadriť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.