→English

Abreviácie, značky

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovná trieda

W

abreviácie, značky

km, kg, atď., H2O, SND

Ukážka: Na prelome júla a augusta , v období tzv/W . psích dní , u nás leto vrcholí .