→po slovensky

Numeral

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

N

numeral

jeden, dva, raz, sto, prvý, dvojmo

2. paradigm

S

substantival

nula, milión, státisíce, raz

A

adjectival

jediný, prvý, dvojitý, mnohonásobný, obojaký

N

numeral

dva, dvaja, oba, obaja, obidva, tri, štyri

F

mixed

jeden, jedna, jedno

U

incomplete

sto, tisíc, päť, šesť, dvanásť, šesťdesiat, dvoje, tisícoro, byľu, veľa, plno, málo, po

D

adverbial

prvýkrát, sedemkrát, dvojmo, neraz, mnohorako

3. gender or congruence

m

masculine animate

jeden (muž), jedni, piati (muži/mužovia)

i

masculine inanimate

jeden (oblúk), jedny (okuliare), dva (stromy)

f

feminine

jedna (láska), jedny (dvere), dve (ženy), piatim (ženám)

n

neutral

jedno (oko), jedny (pľúca), dve (polia), päť (sŕdc), (pracovalo) päť (mužov)

4. number or congruence

s

singular

jeden (muž), druhá (osoba), trojaké (víno)

p

plural

jedny (osoby), druhé (miesta), trojaké (vína)

5. case or congruence

1

nominative

jeden (pán), druhá (osoba), trojaké (víno)

2

genitive

jedného (pána), druhej (osoby), trojakého (vína)

3

dative

jednému (pánovi), druhej (osobe), trojakému

4

accusative

jedného (pána), druhú (osobu), trojaké (víno)

5

vocative

(človeče) jeden!

6

locative

jednom (pánovi), druhej (osobe), trojakom (víne)

7

instrumental

jedným (pánom), druhou (osobou), trojakým (vínom)

Sample: Prvým/NAms7 držiteľom bol Darryl F . Zanuck , ktorý si toto ocenenie odniesol neskôr ešte dva/NNip4 razy/NSip4. Na opravu jedného/NFis2 bytu treba priemerne od 200 - do 400 - tisíc/NUns4 korún , a práve tu štát štátnou prémiou iniciuje občanov k sporiteľským aktivitám.