Vizualizácia kolokácií

Zobrazenie distribúcie vzdialenosti medzi dvomi blízkymi slovami v Slovenskom národnom korpuse.

Napíšte dve slová alebo lemy (napr. dať pozor):

log y

výskyt veľvyslanec v korpuse: 30941
výskyt kráľovstva v korpuse: 15219
výskyt veľvyslanec kráľovstva v korpuse: 2
stredný výskyt kráľovstva v našej vzorke (iba napravo od veľvyslanec): 40.167
výskyt kráľovstva v kolokácii s veľvyslanec, za predpokladu, že sú nezávislé: 0.340±0.009


Vizualizácia kolokácie slov veľvyslanec (x=0) a kráľovstva:

kolokácie veľvyslanec, kráľovstva

Legenda: