Vizualizácia kolokácií

Zobrazenie distribúcie vzdialenosti medzi dvomi blízkymi slovami v Slovenskom národnom korpuse.

Napíšte dve slová alebo lemy (napr. dať pozor):

log y

výskyt slovné v korpuse: 6264
výskyt spojenie v korpuse: 77797
výskyt slovné spojenie v korpuse: 2578
stredný výskyt spojenie v našej vzorke (iba napravo od slovné): 435.000
výskyt spojenie v kolokácii s slovné, za predpokladu, že sú nezávislé: 0.357±0.011


Vizualizácia kolokácie slov slovné (x=0) a spojenie:

kolokácie slovné, spojenie

Legenda: