Časová závislosť výskytu slov

Zobrazenie výskytu slov v Slovenskom národnom korpuse v závislosti od roku vzniku textu. Vyhľadávať a porovnávať slová možno v celom korpuse prim-8.0 (sane), v beletrii (img), v odborných textoch (prf) alebo v publicistike (inf). Zobrazuje iba hrubý odhad, nepoužívajte na vedeckú prácu.

Na veľkosti písmen a diakritike záleží.

v
v log y