prim-9.0-public-img numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden437780
2dva281577
3druhý235594
4prvý210865
5raz136062
6tri126909
7jediný96923
8oba84506
9veľa83826
10viac78738
11štyri53392
12pár49323
13posledný49293
14mnohý48062
15päť46652
16desať43363
17tretí40837
18pol37952
19dosť30520
20zopár29303
21šesť27051
22dvadsať26508
23obidva23387
24sto18967
25sedem18755
26tisíc18253
27málo17348
28ostatný17113
29štvrtý16921
30trochu16890
31tridsať14898
32mnoho14726
33osem14618
34neraz14270
35milión14158
36piaty14019
37viacero13306
38dvanásť12763
39pätnásť12387
40šiesty11250
41päťdesiat10984
42siedmy10730
43priveľa10548
44deväť9409
45ôsmy9244
46štyridsať9228
47desiaty8784
48dvakrát8779
49deviaty8328
50dvadsiaty8101
51menej7657
52niekoľkokrát7000
53prvýkrát6257
54jedenásty5744
55najviac5467
56jedenásť5326
57viacej5263
58dvesto5172
59nejeden4945
60osemnásť4908
61štrnásť4619
62šestnásť4568
63trikrát4557
64plno4443
65šesťdesiat4281
66trocha4252
67dvojitý4165
68dvanásty4143
69tristo3864
70dvadsaťpäť3823
71sedemnásť3768
72trinásť3567
73tridsiaty3321
74päťsto3302
75dvadsaťštyri3106
76štvrť2952
77viackrát2870
78šesťdesiaty2793
79päťdesiaty2765
80osemdesiat2704
81sedemdesiat2589
82štyridsiaty2538
83desaťtisíc2268
84trošku2262
85dvetisíc2141
86dvoje2126
87párkrát2121
88sedemdesiaty2081
89oboje1957
90devätnásty1946
91devätnásť1900
92osemnásty1878
93stokrát1867
94trištvrte1866
95trinásty1822
96deväťdesiat1746
97tridsaťpäť1691
98pätnásty1679
99dvojnásobný1670
100osemdesiaty1653
101štyristo1650
102najmenej1630
103päťtisíc1624
104stotisíc1589
105štrnásty1566
106mnohokrát1498
107sedemnásty1479
108dvadsaťdva1461
109troška1411
110šestnásty1409
111miliarda1404
112máličko1348
113dvadsaťjeden1316
114štyridsaťpäť1295
115tritisíc1280
116dvojnásobne1258
117veľakrát1232
118druhýkrát1190
119tisíckrát1146
120stopäťdesiat1112
121dvadsaťtri1072
122osemsto1058
123deväťsto1057
124šesťsto1055
125dvojaký985
126tisíci981
127deväťdesiaty967
128dvadsaťtisíc966
129dvadsaťosem921
130dvadsaťsedem880
131sedemsto858
132stý840
133dvadsaťšesť836
134päťkrát778
135desaťkrát758
136štyrikrát757
137nula754
138tridsaťšesť749
139predposledný745
140tridsaťdva741
141päťdesiattisíc730
142štyridsaťosem697
143nemálo668
144hodne661
145desatina645
146poldruha640
147tridsaťtri639
148stodvadsať637
149prineskoro630
150štyritisíc622
151troje603
152sedemdesiatpäť596
153tridsaťtisíc565
154Hayden547
155stoosemdesiat542
156dvestotisíc539
157tridsaťosem539
158státisíce520
159šesťtisíc520
160poslednýkrát517
161nadostač510
162štyridsaťdva507
163desaťtisíci500
164mnohoraký498
165dvadsaťdeväť496
166šesťdesiatpäť490
167tridsaťsedem488
168tretíkrát486
169trojnásobný475
170päťdesiatpäť473
171zopárkrát472
172trojitý461
173neposledný452
174dvestopäťdesiat450
175jedinký442
176premnohý442
177tridsaťštyri433
178tisícoraký430
179štvoro412
180tridsaťjeden401
181Dryden398
182štyridsaťtisíc389
183tisícpäťsto389
184jednorazový383
185osemtisíc378
186pätnásťtisíc361
187trošičku360
188jsem355
189mnohonásobný352
190šesťkrát351
191pramálo348
192sedemkrát337
193tridsaťdeväť335
194päťdesiatdva324
195sedemtisíc315
196sedemdesiatdva311
197mnohonásobne308
198Esmy298
199štyridsaťštyri292
200viacnásobný292
201storaký291
202habadej290
203nemnohý286
204tristotisíc285
205Burden283
206tretina283
207pätina282
208štyridsaťšesť282
209deväťdesiatdeväť281
210dvadsaťpäťtisíc273
211stošesťdesiat273
212osemdesiatpäť272
213stonásobne271
214štyridsaťtri263
215dvanásťtisíc262
216neúrekom261
217obidvoje260
218niekoľkonásobný259
219štyridsaťjeden257
220primnoho255
221stotridsať253
222štyridsaťsedem253
223niekoľkonásobne251
224trošička245
225dvadsaťkrát242
226polovica238
227miliónkrát235
228štvrtina231
229tisícdvesto230
230neveľa223
231dvojmo219
232päťstotisíc215
233päťdesiatšesť214
234trojnásobne212
235päťdesiatosem210
236štyridsaťdeväť210
237šesťdesiattisíc200
238viacerí199
239pätoro198
240stodesať196
241zažmúrení191
242podajeden189
243trojaký182
244desaťnásobne180
245päťdesiattri180
246deväťdesiatpäť178
247hoden178
248päťdesiatjeden176
249sedemdesiatsedem173
250šesťdesiatosem173
251bilión172
252osemdesiattisíc167
253stosedemdesiat166
254sedemdesiattisíc165
255šesťdesiatdva165
256desatoro164
257päťdesiatštyri163
258šesťdesiattri162
259nultý161
260stoštyridsať159
261stotina153
262Holden152
263byľku150
264päťdesiatsedem149
265štyristotisíc148
266šesťdesiatštyri147
267Kristy141
268stopäťdesiattisíc141
269šesťdesiatsedem141
270jedenkrát137
271osemkrát134
272premnoho129
273šesťdesiatšesť129
274deväťtisíc127
275osemdesiatdva127
276šesťdesiatjeden126
277tisícina126
278Borden125
279tristopäťdesiat125
280päťdesiatdeväť123
281jednaký120
282moc120
283mamčička117
284nepodobný117
285tisícdeväťsto116
286nespočetnekrát115
287osemdesiatštyri115
288sedemdesiatosem113
289päťadvadsať112
290sedmoro111
291dvetisícpäťsto110
292jednako110
293sedemdesiatšesť110
294stodeväťdesiat110
295stopäťdesať108
296dvestopäťdesiattisíc107
297osemdesiatšesť107
298Dvadsaťtisíc106
299sedemdesiatštyri106
300dvanásťkrát104
301vovnútri102
302deväťdesiatdva101
303tisícšesťsto101
304osemdesiatsedem100
305šesťdesiatdeväť100
306málinko98
307miliónty98
308najviacej97
309sedemdesiattri96
310stonásobný94
311osemdesiattri93
312osemnásťtisíc93
313deväťkrát91
314jedenásťtisíc91
315tisícero91
316šestina90
317šestoro90
318dvestodvadsať89
319šesťstotisíc89
320tisícosemsto88
321deväťdesiatšesť87
322dvojako87
323osmina87
324sedemstopäťdesiat85
325štvornásobný85
326dvestoštyridsať83
327osemstotisíc83
328stosedemdesiatpäť83
329tisícnásobne83
330tristošesťdesiat83
331jaký82
332osemdesiatosem82
333zaveľa82
334deväťdesiatosem81
335štvrtýkrát81
336sedemdesiatjeden80
337štvornásobne79
338štyristopäťdesiat79
339preveľa78
340tridsaťkrát78
341desaťnásobný77
342pätnásťkrát77
343stodvadsaťtisíc76
344Monty75
345osemdesiatjeden75
346tridsaťpäťtisíc75
347meruôsmy74
348stýkrát73
349Ferda72
350sedemdesiatdeväť72
351tisíctristo71
352Harda70
353stámilióny70
354stopäť70
355štyriadvadsať70
356štrnásťtisíc69
357trilión68
358jednoho67
359tristodvadsať67
360viacnásobne67
361jedenadvadsať65
362stodvadsaťpäť65
363tisícsto65
364päťdesiatkrát64
365deväťdesiatsedem63
366Ogden63
367nastokrát62
368trojmo62
369osemdesiatdeväť61
370deväťdesiatjeden60
371Dusty60
372deväťdesiattri57
373sedemnásťtisíc56
374sedemstotisíc56
375obojaký55
376dajeden54
377dvestosedemdesiat54
378sedemdesiatpäťtisíc53
379milióntina52
380nesčíselnekrát52
381polovina52
382tisícsedemsto52
383dvestodesať51
384Ernesto51
385tisícnásobný51
386paranoidný50
387stodvanásť50
388stoosemdesiatpäť50
389stotisíci50
390šestnásťtisíc50
391trinásťtisíc50
392stoosem49
393tritisícpäťsto49
394deväťdesiatštyri48
395stosedem48
396dvestoosemdesiat47
397päťnásobne47
398tisícštyristo47
399trošilinku46
400mnohorako45
401poho45
402Stopäťdesiat45
403stopätnásť44
404stošesťdesiatpäť44
405kurát43
406neúrodný43
407odsúdeniahodný43
408päťnásobný43
409šesťstopäťdesiat43
410koľkýkrát42
411dvaadvadsať41
412dvadsaťštyritisíc41
413devätoro40
414entý40
415hodovacej40
416piatykrát40
417humusáčka39
418tristošesťdesiatpäť39
419Boho38
420deväťdesiattisíc38
421ikskrát38
422kopnutí38
423tristosedemnásť37
424zdieľa37
425dvadsaťdvatisíc36
426prebdenej36
427stopäťdesiaty36
428zápäť36
429stodva35
430triadvadsať35
431ztoho35
432dvadsaťšesťtisíc34
433Naa34
434nedôsledný34
435pramamčička34
436primnohí34
437sklenku34
438smrte34
439stotridsaťpäť34
440triatridsať34
441čisty33
442desatoraký33
443preflámovanej33
444prepriahacej33
445dvestotridsať32
446Mladen32
447Nai32
448stojeden32
449stotisíckrát32
450tridsaťdvatisíc32
451vážnica32
452zlatíčko32
453agrestskí31
454Bodnutí31
455dvetisícštyristo31
456neuróny31
457niekoľkotisíc31
458štyritisícpäťsto31
459sirôtočka30
460šanón30
461trošíčku30
462dvadsaťsedemtisíc29
463dvestošesťdesiat29
464sedmina29
465sedmoraký29
466štvoraký29
467štyridsaťkrát29
468štyridsaťpäťtisíc29
469trimestri29
470desaťtisíckrát28
471dvojito28
472Raiden28
473stoprvý28
474tobiášovskom28
475deväťstotisíc27
476dvetisícpäť27
477osemnásťkrát27
478päťstopäťdesiat27
479päťstý27
480stoštvrtý27
481trhnutí27
482trinásťkrát27
483dvadsaťosemtisíc26
484niekoľkýkrát26
485sedemdesiatkrát26
486sedemnásobný26
487stosedemnásť26
488stošesť26
489Sugden26
490tisícdeväťstoštyridsaťštyri26
491kotilión25
492osmoro25
493tisícdeväťstoštyridsiaty25
494Tjaden25
495tristoosemdesiat25
496tristotridsať25
497záludný25
498dvestopäťdesať24
499dvetisícdvesto24
500marišku24
501nedva24
502stotri24
503šesťdesiatkrát24
504Théoden24
505žádný24
506jedenásťkrát23
507jedný23
508Linden23
509neslobodný23
510nespôsobne23
511stodvadsaťtri23
512stojedenásť23
513stošesťdesiattisíc23
514stoštyri23
515tristoštyridsať23
516tritisícdvesto23
517vylomenina23
518dvetisícsedemsto22
519galeóny22
520Hero22
521Jaký22
522Modesto22
523päťprstý22
524sedemnásobne22
525stoosemdesiattisíc22
526stosedemdesiatdva22
527stotridsaťtisíc22
528štyristodvadsať22
529tisícdeväťstoštyridsaťtri22
530tristopäťdesiattisíc22
531dvaapolkrát21
532kajutnej21
533predpažení21
534princeznička21
535stopäťdesiatpäť21
536stoštrnásť21
537stotridsaťšesť21
538tridsaťšesťtisíc21
539dvadsatina20
540dvadsaťtritisíc20
541dvestý20
542hámorníci20
543McGinty20
544měsíc20
545rysčička20
546sedemadvadsať20
547stalinisto20
548stoosemdesiatosem20
549stosedemdesiattisíc20
550šesťnásobný20
551šestnásťkrát20
552štyristodva20
553štyristoosemdesiat20
554Arden19
555desiatykrát19
556dvaatridsať19
557dvadsaťjedentisíc19
558chu19
559jedenadvadsiaty19
560mamčičku19
561nejsem19
562päťatridsať19
563päťdesiatina19
564päťnásť19
565sedemnásťkrát19
566sedemstopäťdesiattisíc19
567stoosemdesiatdva19
568stoosemnásť19
569stoštyridsiaty19
570šesťadvadsať19
571šestnástina19
572tisícdeväťstoštyridsaťpäť19
573tritisícšesťsto19
574Vanden19
575Alden18
576arkánka18
577dvanástina18
578dvestokrát18
579dvetisícšesťsto18
580hovadina18
581chvostiskom18
582ikstý18
583ľku18
584málilinko18
585päťaštyridsiaty18
586Penwarden18
587podbití18
588potíšku18
589pramamčičku18
590prisilno18
591rozsadlina18
592stodvadsiaty18
593stošesťdesať18
594stošesťdesiatosem18
595stoštyridsaťtisíc18
596stotridsaťdva18
597šesťnásobne18
598šesťstoštyridsať18
599ťpäť18
600tristotrinásť18
601tristý18
602zavrhnutiahodný18
603deväťchvostý17
604deväťstodeväťdesiatdeväť17
605deväťstodeväťdesiatjeden17
606Hunsden17
607jedinýkrát17
608místo17
609myknutí17
610nesmrte17
611opovrhnutiahodný17
612prečasto17
613stodeväťdesiatpäť17
614štyristotridsať17
615tľapušku17
616tridsaťsedemtisíc17
617tridsaťtritisíc17
618tristotridsaťtri17
619vduchu17
620voskovica17
621vysadnutí17
622zaracha17
623Ztoho17
624dvadsaťpäťkrát16
625dvetisícsto16
626dvojstý16
627hegnutí16
628Justo16
629lampočku16
630netaktný16
631neurón16
632prehrabne16
633preukrutný16
634stodeväť16
635stodvadsaťosem16
636stodvadsaťsedem16
637stoosemdesiatsedem16
638stoosemdesiattri16
639štvormo16
640tristodesať16
641tristodvanásť16
642woodbinku16
643200tisíc16
644básňobraz15
645deväťnásobný15
646deväťstoosemdesiatštyri15
647dvestodvanásť15
648dvetisícjeden15
649Krivonohý15
650nespôsobný15
651neviemaký15
652pattersonku15
653pololežiac15
654poprvýkrát15
655preskáčku15
656siedmykrát15
657stodvadsaťjeden15
658stodvadsaťpäťtisíc15
659stodvadsaťšesť15
660šesťdesiatina15
661štrnásťkrát15
662tranzačnej15
663tridsaťnásobný15
664tristokrát15
665znôška15
666biliarda14
667Brissenden14
668Dresden14
669gaidžin14
670hohoho14
671chalkisovskom14
672kterí14
673motrokári14
674mrte14
675nemnoho14
676niekoľkoraký14
677niekoľkosto14
678osemnástina14
679osemstopäťdesiat14
680pomocnica14
681portmonku14
682Rodem14
683stodvacaťdva14
684stoštyridsaťštyri14
685stotridsaťsedem14
686tisícdeväťstoštyridsať14
687tisícdeväťstoštyridsaťdva14
688tristosedemdesiat14
689záľubne14
690zošerenej14
691Agli13
692Boro13
693bratri13
694deväťstopäťdesiat13
695dvaasedemdesiat13
696dvestodeväťdesiat13
697dvestodvadsaťpäť13
698edskom13
699chvílenku13
700jiný13
701lanockom13
702levitskí13
703Malden13
704nestreženej13
705polosediac13
706prevelebný13
707sedemstý13
708skasať13
709stoosemdesiatšesť13
710stopäťdesiatdva13
711stopäťdesiattri13
712stošesťdesiatsedem13
713stotridsaťosem13
714stotridsiaty13
715šesťdesiatpäťtisíc13
716tisícdeväťstodvadsiaty13
717tisícdeväťstošesťdesiat13
718tisícdeväťstotridsaťdeväť13
719tisícdeväťstotridsiaty13
720tisícikrát13
721tridsaťosmičku13
722trošíčka13
723zavŕšiteľa13
724boho12
725bystrinôčka12
726bystrinôčku12
727clybournskom12
728dvaadvadsiaty12
729dvatri12
730dvestojeden12
731dvestojedenásť12
732dvestoštyri12
733hlášku12
734hlúčky12
735konvičku12
736kvintilión12
737lastovčička12
738Madden12
739maršbatalión12
740medecínku12
741neinternátnej12
742neradostný12
743osematridsiaty12
744osemdesiatpäťtisíc12
745päťaštyridsať12
746pohľadný12
747predkolumbovskí12
748presto12
749prevracaní12
750sedemdesiatina12
751sedemstošesťdesiatjeden12
752sirôtočku12
753skvilión12
754Soden12
755sovčička12
756stodesaťtisíc12
757stosedemdesiaty12
758stošesťdesiattri12
759stošesťdesiaty12
760stoštyridsaťdva12
761stoštyridsaťsedem12
762stotridsaťtri12
763stotrinásť12
764sýkorôčka12
765šesťdesiatnásobný12
766tisícdeväťstopäťdesiat12
767tisícdeväťstoštyridsaťjeden12
768tisícdeväťstotrinásť12
769tritisícštyristosedemdesiatdva12
770tritisíctristo12
771trošinku12
772tucetkrát12
773verofóny12
774čéesem11
775deväťatridsiaty11
776devätnásťtisíc11
777deväťstosedemdesiat11
778Doro11
779dvadsiatykrát11
780dvestopäť11
781dvestosedem11
782esto11
783Haden11
784Christy11
785Kornej11
786nevábne11
787obchodne11
788pätoraký11
789päťstodvadsať11
790premilovanej11
791príchyľu11
792prikrátka11
793pytón11
794sedemtisícpäťsto11
795severo11
796stoosemdesať11
797stošesťdesiatdva11
798stošestnásť11
799synečku11
800šanóny11
801šesťstošesťdesiatšesť11
802šiestykrát11
803šľahnutí11
804štvrtka11
805štyridsaťdvatisíc11
806štyridsaťosemtisíc11
807tisícdeväťstoosemdesiaty11
808tisícdeväťstosedemdesiaty11
809tisícdeväťstotridsať11
810týden11
811veštica11
812zaveden11
813zlorečiteľa11
814zoraďovacej11
815adva10
816amaróny10
817blizučko10
818boženku10
819Božíčku10
820camdlessbayskom10
821desiat10
822Dmitri10
823dvanástoro10
824dvestotridsaťosem10
825dvetisíctristo10
826esty10
827galeón10
828georgijskom10
829chloralhydrát10
830isolskom10
831jerišskí10
832kreditka10
833krivonohý10
834lidem10
835Loula10
836mamuška10
837mnohotisíc10
838nejedenkrát10
839Nejsem10
840Noro10
841osemadvadsať10
842osemaštyridsiaty10
843osemtisícsedemsto10
844ový10
845päťdesiatpäťtisíc10
846päťstopäť10
847päťstoštyridsať10
848polkrát10
849princezničku10
850Roden10
851sedemdesiatsedemkrát10
852Snowden10
853stodeväťdesiatdeväť10
854stoosemdesiaty10
855stopäťdesiatšesť10
856stosedemdesiattri10
857stoštyridsaťtri10
858svoho10
859šesťdesiatdvatisíc10
860šesťstotrinásť10
861štyriaštyridsiaty10
862štyritisícosemsto10
863tešínku10
864tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť10
865tisícdeväťstodevätnásť10
866tisícorako10
867tjidengskom10
868tyri10
869učka10
870učku10
871vesmíran10
872vto10
873zlobne10
874znôšku10
875arkán9
876borgiovskom9
877deväťstošesťdesiat9
878dvadsatoraký9
879dvestopäťdesiatšesť9
880dvestošesť9
881dvestošestnásť9
882dvestotri9
883dvetisícosemsto9
884dvetisícšesť9
885exkvizitnej9
886gazdíčko9
887hlucháňčička9
888hrát9
889Christo9
890chvatkanku9
891interkom9
892jasnačka9
893jednosto9
894kokrát9
895Kopisty9
896kováčka9
897kurvička9
898leština9
899ľkokrát9
900lstí9
901Mefisto9
902murárčička9
903narodeninový9
904olšovickom9
905osemaštyridsať9
906osemdesiatsedemtisíc9
907pantalóny9
908päťadvadsiaty9
909päťstodvanásť9
910päťstokrát9
911päťstošesťdesiat9
912päťtisícpäťsto9
913penzión9
914podobenku9
915podvoje9
916prababčička9
917pusinka9
918sedemadvadsiaty9
919sklepár9
920spovedelnica9
921stmievajúcej9
922stodeväťdesiattri9
923stopäťdesiatdeväť9
924stosedemdesať9
925stoštyridsaťdeväť9
926stotridsaťjeden9
927šesťdesiatomôsmy9
928šesťdesiatštyritisíc9
929šesťstoosemdesiat9
930šesťtisícpäťsto9
931šperkovničku9
932štyristopäťdesiattisíc9
933štyristoštyridsať9
934ťdva9
935tisícdeväťstopätnásť9
936tisícdeväťstosedemdesiatdva9
937tisícdeväťstotridsaťšesť9
938tisícdeväťstotridsaťtri9
939ťjeden9
940tristodeväťdesiat9
941tristodvadsaťtisíc9
942tristoosemnásť9
943tristopäťdesať9
944Warden9
945abudem8
946Augusto8
947bezozvyšku8
948bodnutí8
949bumašku8
950Burda8
951byľu8
952deväťstojedenásť8
953deväťstopiaty8
954deväťstošesťdesiatdeväť8
955dokolečka8
956dsať8
957dvanásťnásobný8
958dvestodeväť8
959dvestodevätnásť8
960dvestosedemdesiatpäť8
961dvestoštrnásť8
962dvetisícdva8
963dvetisíci8
964hunty8
965jednovaječní8
966kartón8
967kaštieľnej8
968kerskom8
969Krsto8
970ktoviekoho8
971ľabtuška8
972laubne8
973lietavica8
974liktori8
975mafina8
976Mariška8
977Martinko8
978meduška8
979milón8
980mrázička8
981násť8
982nekompletný8
983nepodobne8
984niekoľkohodinový8
985osemdesiatkrát8
986osemnásobný8
987osemstopäťdesiattisíc8
988osemstoštyridsať8
989pacientka8
990peón8
991pesto8
992pestrica8
993pobrať8
994pochytaní8
995pokopanej8
996pololežiacej8
997poloosvetlenej8
998polotemnej8
999poltisíc8
1000ponku8