prim-7.0-public-img numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden314348
2dva202675
3druhý168860
4prvý153088
5raz97332
6tri91992
7jediný68789
8oba60721
9veľa57989
10viac57717
11štyri38994
12posledný37505
13mnohý34518
14pár34099
15päť33598
16desať31621
17tretí29481
18pol26570
19zopár21681
20dosť20361
21šesť19726
22dvadsať19144
23obidva16671
24trochu14401
25sto13838
26tisíc13766
27sedem13681
28štvrtý12087
29málo11845
30tridsať10950
31ostatný10882
32osem10629
33neraz10256
34mnoho10106
35milión10053
36piaty9861
37viacero9493
38dvanásť9343
39pätnásť8746
40päťdesiat7928
41šiesty7913
42siedmy7722
43priveľa7058
44deväť6945
45ôsmy6668
46štyridsať6659
47dvakrát6220
48desiaty6218
49dvadsiaty6026
50deviaty5275
51menej5019
52niekoľkokrát4942
53prvýkrát4436
54trocha4138
55najviac4078
56jedenásty3980
57dvesto3838
58jedenásť3817
59nejeden3608
60osemnásť3564
61štrnásť3351
62šestnásť3348
63trikrát3300
64dvojitý3144
65plno3082
66šesťdesiat3044
67tucet2855
68tristo2844
69sedemnásť2756
70viacej2737
71dvadsaťpäť2684
72trinásť2664
73dvanásty2473
74tridsiaty2442
75päťsto2372
76štvrť2272
77dvadsaťštyri2270
78viackrát2117
79šesťdesiaty2059
80päťdesiaty2044
81osemdesiat1939
82sedemdesiat1912
83štyridsiaty1741
84desaťtisíc1598
85dvetisíc1528
86devätnásty1490
87párkrát1486
88dvoje1484
89oboje1428
90sedemdesiaty1413
91trošku1405
92stokrát1389
93devätnásť1359
94osemnásty1348
95trištvrte1345
96trinásty1322
97deväťdesiat1292
98štyristo1259
99osemdesiaty1232
100tridsaťpäť1213
101pätnásty1205
102dvojnásobný1203
103stotisíc1118
104sedemnásty1088
105troška1087
106štrnásty1080
107mnohokrát1075
108päťtisíc1073
109dvadsaťdva1057
110šestnásty1055
111najmenej1018
112dvadsaťjeden980
113miliarda975
114štyridsaťpäť963
115dvojnásobne929
116tritisíc903
117stopäťdesiat869
118veľakrát859
119tisíckrát830
120máličko826
121druhýkrát820
122deväťdesiaty807
123osemsto799
124šesťsto794
125deväťsto789
126tisíci768
127dvadsaťtri767
128dvojaký731
129dvadsaťtisíc682
130sedemsto662
131dvadsaťosem653
132stý634
133dvadsaťsedem621
134viacerí586
135dvadsaťšesť582
136päťkrát569
137tridsaťšesť560
138predposledný555
139nula539
140desaťkrát523
141štyrikrát520
142nemálo516
143tridsaťdva514
144hodne509
145päťdesiattisíc501
146poldruha495
147štyridsaťosem494
148stodvadsať467
149štyritisíc457
150tridsaťtri446
151troje432
152desatina432
153sedemdesiatpäť425
154tridsaťtisíc399
155státisíce396
156stoosemdesiat395
157poslednýkrát384
158neúrekom382
159tridsaťosem380
160štyridsaťdva378
161šesťtisíc374
162mnohoraký373
163tisícoraký371
164desaťtisíci370
165prineskoro363
166šesťdesiatpäť361
167dvestotisíc355
168dvadsaťdeväť350
169tretíkrát346
170neposledný345
171tridsaťsedem341
172trojnásobný340
173jedinký334
174päťdesiatpäť330
175trojitý325
176zopárkrát313
177hayden311
178dvestopäťdesiat305
179tridsaťštyri300
180tisícpäťsto296
181tridsaťjeden287
182tretina284
183premnohý279
184štvoro274
185mnohonásobný270
186osemtisíc267
187jednorazový267
188štyridsaťtisíc263
189pramálo257
190pätnásťtisíc253
191šesťkrát246
192sedemkrát241
193nadostač240
194mnohonásobne234
195sedemdesiatdva228
196storaký225
197päťdesiatdva221
198viacnásobný220
199tridsaťdeväť218
200dryden211
201deväťdesiatdeväť211
202sedemtisíc206
203pätina204
204stonásobne203
205nemnohý203
206kristy201
207štyridsaťštyri197
208niekoľkonásobne197
209osemdesiatpäť196
210niekoľkonásobný196
211štyridsaťšesť195
212stošesťdesiat192
213tristotisíc191
214stotridsať190
215dvadsaťpäťtisíc187
216habadej186
217štyridsaťtri185
218esmy184
219trošičku183
220trošička181
221štyridsaťjeden178
222miliónkrát177
223dvanásťtisíc176
224tisícdvesto174
225obidvoje173
226štyridsaťsedem171
227dvadsaťkrát171
228moc163
229trojnásobne162
230päťstotisíc162
231dvojmo161
232päťdesiatšesť157
233primnoho154
234pätoro152
235neveľa146
236štyridsaťdeväť144
237stodesať140
238šesťdesiattisíc139
239päťdesiatosem139
240desaťnásobne138
241päťdesiattri137
242bilión137
243polovica133
244deväťdesiatpäť133
245šesťdesiattri131
246prepitný131
247päťdesiatjeden131
248desatoro130
249stoštyridsať126
250osemdesiattisíc124
251trojaký123
252sedemdesiatsedem122
253byľku122
254šesťdesiatosem121
255nultý118
256jsem118
257päťdesiatštyri115
258stosedemdesiat114
259šesťdesiatštyri113
260šesťdesiatdva113
261sedemdesiattisíc109
262dontý108
263šesťdesiatsedem106
264štyristotisíc105
265podajeden105
266deväťtisíc103
267vovnútri102
268šesťdesiatjeden102
269päťdesiatsedem100
270osemdesiatštyri100
271jedenkrát99
272tisícina98
273stopäťdesiattisíc97
274osemkrát97
275päťdesiatdeväť92
276osemdesiatdva91
277tristopäťdesiat90
278tisícdeväťsto90
279štvrtina87
280osemdesiatšesť87
281šesťdesiatšesť86
282dvestopäťdesiattisíc82
283stodeväťdesiat81
284šesťdesiatdeväť81
285sedemdesiatosem81
286nespočetnekrát81
287sedemdesiatšesť78
288sedmoro77
289päťadvadsať77
290dvetisícpäťsto77
291miliónty76
292deväťdesiatdva76
293šesťstotisíc75
294málinko75
295osemdesiatsedem74
296dusty74
297tisícšesťsto72
298sedemdesiattri72
299sedemdesiatštyri72
300dvanásťkrát71
301tisícosemsto70
302osemstotisíc70
303stotina69
304jedenásťtisíc69
305deväťkrát69
306tisícnásobne68
307osemdesiattri68
308nepodobný68
309šestina66
310osemdesiatosem66
311monty66
312šestoro65
313osemnásťtisíc65
314burden65
315štvrtýkrát64
316sedemstopäťdesiat64
317dvojako64
318deväťdesiatšesť64
319tristošesťdesiat63
320štvornásobne63
321stosedemdesiatpäť63
322stonásobný63
323osmina62
324jednaký62
325tridsaťpäťtisíc61
326štvornásobný60
327stodvadsaťtisíc60
328dvestoštyridsať60
329tisíctristo58
330dvestodvadsať58
331sedemdesiatjeden57
332premnoho57
333jaký57
334trilión56
335stodvadsaťpäť56
336deväťdesiatsedem56
337deväťdesiatosem56
338preveľa55
339pätnásťkrát55
340meruôsmy55
341fero55
342desaťnásobný55
343tridsaťkrát54
344štyristopäťdesiat54
345stýkrát53
346stámilióny53
347hoden52
348sedemdesiatdeväť51
349nepravdepodobne51
350viacnásobne50
351štrnásťtisíc50
352jedenadvadsať49
353dvestopäťdesať49
354deväťdesiatjeden48
355sedemnásťtisíc47
356obojaký47
357nastokrát47
358deväťdesiattri47
359trojmo46
360trinásťtisíc46
361stopäť46
362maurica46
363osemdesiatdeväť45
364milióntina45
365kurát45
366štyriadvadsať44
367osemdesiatjeden44
368nesčíselnekrát44
369dvestodesať44
370tisícsto43
371najviacej43
372dvestoosemdesiat43
373tristodvadsať42
374stoosemdesiatpäť42
375päťdesiatkrát42
376harda42
377dvestosedemdesiat42
378stotisíci41
379polovina41
380mejmy41
381jako41
382ferda41
383dajeden41
384šestnásťtisíc40
385sedemstotisíc40
386sedemdesiatpäťtisíc40
387den38
388tristosedemnásť37
389stoosem37
390mamčička37
391trošilinku36
392tisícsedemsto36
393tisícnásobný36
394ikskrát36
395tisícero34
396šesťstopäťdesiat34
397piatykrát34
398päťnásobný34
399tritisícpäťsto33
400stodvanásť33
401mnohorako33
402entý33
403ztoho32
404stošesťdesiatpäť32
405stosedem32
406santy32
407päťnásobne32
408zaveľa31
409zápäť31
410tristošesťdesiatpäť31
411tisícštyristo31
412stopätnásť31
413stodva31
414poho31
415deväťdesiattisíc31
416chu31
417triatridsať30
418stotridsaťpäť30
419kývnutí30
420deväťdesiatštyri30
421paranoidný29
422hltý29
423stoštvrtý28
424pramamčička28
425plafón28
426óký28
427ježišikristy28
428stojeden27
429smrte27
430sedmoraký27
431jednoho27
432dvetisícpäť27
433dvadsaťšesťtisíc27
434koľkýkrát26
435dvadsaťdvatisíc26
436devätoro26
437bernica26
438štvoraký25
439stotisíckrát25
440stošesťdesať25
441osemnásťkrát25
442desatoraký25
443štyridsaťkrát24
444stopäťdesiaty24
445dvestotridsať24
446dvestošesťdesiat24
447červienčička24
448uczový23
449trošíčku23
450stoprvý23
451sedmina23
452niekoľkotisíc23
453ernesto23
454deväťstotisíc23
455desaťtisíckrát23
456craz23
457trimestri22
458stošesť22
459stosedemdesať22
460neuróny22
461naa22
462dvojito22
463dvadsaťštyritisíc22
464dvadsaťsedemtisíc22
465dvaadvadsať22
466sýkorôčka21
467stoštyri21
468prisilno21
469elinina21
470beatrica21
471znôška20
472tristoosemdesiat20
473trinásťkrát20
474tridsaťdvatisíc20
475triadvadsať20
476tisícdeväťstoštyridsiaty20
477štyristodva20
478štyridsaťpäťtisíc20
479stojedenásť20
480planétka20
481päťstý20
482osmoro20
483dvetisícštyristo20
484tisícdeväťstoštyridsaťtri19
485sedemdesiatkrát19
486pohliaden19
487panečku19
488krivonohý19
489kotilión19
490justo19
491dvadsaťosemtisíc19
492danty19
493christy19
494zdieľa18
495vica18
496viacmenej18
497tridsaťosmičku18
498ťpäť18
499tisícdeväťstoštyridsaťštyri18
500štyristodvadsať18
501stotri18
502stosedemdesiattisíc18
503stodvadsaťtri18
504sirôtočku18
505pramamčičku18
506päťprstý18
507nedva18
508modesto18
509mcginty18
510interkom18
511ikstý18
512dvetisícdvesto18
513dvestý18
514dvadsatina18
515dvaatridsať18
516bystrinôčku18
517amerotka18
518tristotrinásť17
519stosedemdesiatdva17
520stopäťdesiatpäť17
521stodvadsiaty17
522sedemstopäťdesiattisíc17
523päťstopäťdesiat17
524mamčičku17
525jedenapol17
526hohoho17
527dvaapolkrát17
528deväťchvostý17
529zavrhnutiahodný16
530tritisícdvesto16
531tristý16
532tisícdeväťstoštyridsaťpäť16
533šesťnásobný16
534sedemnásobný16
535saký16
536princeznička16
537päťnásť16
538niekoľkýkrát16
539jednako16
540janica16
541boro16
542tristoštyridsať15
543štyritisícpäťsto15
544stotridsaťdva15
545stosedemnásť15
546stodeväťdesiatpäť15
547šesťdesiatkrát15
548sedemnásťkrát15
549presto15
550pochový15
551ogden15
552neúrodný15
553mrázička15
554kopnutí15
555jedinýkrát15
556golden15
557dvadsaťtritisíc15
558tridsaťšesťtisíc14
559stotridsaťtisíc14
560stotridsaťšesť14
561stodvadsaťjeden14
562siaový14
563šesťstoštyridsať14
564šestnásťkrát14
565myknutí14
566mávnutí14
567dvojstý14
568dvanástina14
569dvadsaťjedentisíc14
570desiatykrát14
571vduchu13
572tritisícšesťsto13
573tenienty13
574ťdva13
575superdôkaz13
576štyridsaťsedemtisíc13
577stodvadsaťpäťtisíc13
578siedmykrát13
579šestnástina13
580šesťnásobne13
581rysčička13
582raiden13
583prešťastný13
584prečasto13
585jedenásťkrát13
586hunsden13
587galeón13
588dvetisícsedemsto13
589dvetisícjeden13
590dvestokrát13
591dvaapol13
592200tisíc13
593vlurda12
594trošíčka12
595tritisícštyristosedemdesiatdva12
596tristotridsať12
597tristopäťdesiattisíc12
598tristokrát12
599tisícikrát12
600tisícdeväťstotrinásť12
601štyristotridsať12
602štyristoosemdesiat12
603stoštyridsaťtisíc12
604stoštrnásť12
605stošesťdesiattisíc12
606stošesťdesiatosem12
607stoosemnásť12
608stoosemdesiattisíc12
609stodvadsaťsedem12
610stalinisto12
611sedemnásobne12
612šanón12
613opovrhnutiahodný12
614niekoľkosto12
615nevľúdne12
616mladen12
617místo12
618dvetisícsto12
619dvatri12
620dvaasedemdesiat12
621bystrinôčka12
622boženku12
623tritisíctristo11
624tristodvanásť11
625tristodesať11
626tridsaťtritisíc11
627tisícdeväťstotridsiaty11
628tisícdeväťstoštyridsaťdva11
629tisícdeväťstoštyridsať11
630tisícdeväťstosedemdesiaty11
631tisícdeväťstodvadsiaty11
632sugden11
633štvormo11
634stotridsiaty11
635stotridsaťosem11
636stoštyridsaťdva11
637stoosemdesiatsedem11
638stoosemdesiatosem11
639škrabošku11
640sirôtočka11
641šesťdesiatpäťtisíc11
642sedemstý11
643princezničku11
644prababčička11
645poový11
646osemnástina11
647osemdesiatpäťtisíc11
648odsúdeniahodný11
649neslobodný11
650neradostný11
651jsmy11
652dvestotridsaťosem11
653dvestodeväťdesiat11
654dvadsaťpäťkrát11
655deväťstodeväťdesiatdeväť11
656clarica11
657bratri11
658znôšku10
659záludný10
660tristosedemdesiat10
661tridsaťsedemtisíc10
662ťosem10
663tisícdeväťstotridsaťdeväť10
664štyritisícosemsto10
665štrnásťkrát10
666stoštyridsaťštyri10
667stošesťdesiattri10
668stošesťdesiatsedem10
669stopäťdesiatdva10
670stopäťdesať10
671stoosemdesiattri10
672stodeväť10
673stodesaťtisíc10
674šťastenka10
675skvilión10
676skasať10
677schový10
678rodem10
679pomocnica10
680päťdesiatpäťtisíc10
681pálký10
682ouký10
683osemtisícsedemsto10
684niekoľkoraký10
685mrte10
686milóny10
687lettica10
688kvintilión10
689ktero10
690jasonko10
691ina10
692dvetisíctristo10
693dvetisícšesťsto10
694dvestoštyri10
695dvestodvadsaťpäť10
696deväťnásobný10
697čisty10
698celesty10
699boba10
700arden10
701vylomenina9
702vicenty9
703učka9
704ťtri9
705ťsedem9
706tridsaťosmička9
707tridsaťnásobný9
708tisícorako9
709tisícdeväťstošesťdesiat9
710tisícdeväťstopäťdesiat9
711tisícdeväťstoosemdesiaty9
712tisícdeväťstodeväťdesiat9
713synečku9
714sýkorôčku9
715sýkorčička9
716stotridsaťtri9
717stotridsaťsedem9
718stoštyridsaťtri9
719stoštyridsaťpäť9
720stoosemdesiatdva9
721stodvadsaťšesť9
722stodvadsaťosem9
723šesťstotrinásť9
724šesťadvadsať9
725sedemtisícdvesto9
726pubertiačka9
727pseudotvorc9
728prikrátka9
729preukrutný9
730poprvýkrát9
731polkrát9
732ploskačku9
733päťstoštyridsať9
734pätoraký9
735osemstopäťdesiat9
736neviemaký9
737nemnoho9
738nejsem9
739nejedenkrát9
740murárčička9
741mnohotisíc9
742marlborka9
743mamuška9
744málilinko9
745madden9
746lula9
747ježišukristy9
748iracionálno9
749edición9
750dvestopäť9
751dvestojeden9
752deväťstopäťdesiat9
753božinku9
754blizučko9
755adva9
756žádný8
757vlurdi8
758vlasto8
759veverčička8
760veri8
761turíc8
762trošinku8
763tristopäťdesať8
764tridsaťsedmička8
765ťjeden8
766tjaden8
767tisícdeväťstotridsať8
768tisícdeväťstosedemdesiatdva8
769tisícdeväťstodvadsaťšesť8
770tisícdeväťstodevätnásť8
771teplúčko8
772ťdesiat8
773tanty8
774stotrinásť8
775stošestnásť8
776stošesťdesiatdva8
777stosedemdesiattri8
778stopäťdesiatšesť8
779stoosemdesiatdeväť8
780stodvadsiatký8
781stodeväťdesiattri8
782stodeväťdesiatdeväť8
783sprepitný8
784severo8
785šesťdesiatštyritisíc8
786šesťdesiatina8
787sedemtisícosemstopäťdesiatpäť8
788sedemstosedemdesiaty8
789prelestný8
790poprvý8
791podchvíľký8
792pesto8
793päťtisícpäťsto8
794päťstodvadsať8
795panenko8
796nevľúden8
797netaktný8
798manželový8
799ľku8
800kero8
801jsty8
802dvestošestnásť8
803dvestodvanásť8
804dvadsiatykrát8
805dresden8
806dlouhý8
807deväťstošesťdesiat8
808devätnásťtisíc8
809dementný8
810byľu8
811belorítôčka8
812básňobraz8
813avión8
814zaracha7
815zájazdný7
816vlhôčka7
817vladimirska7
818ťštyri7
819trojrohý7
820tristoštyri7
821tristodvadsaťpäť7
822triapolkrát7
823triapol7
824toba7
825tisíctri7
826tisícdeväťstotridsaťšesť7
827tisícdeväťstošesťdesiaty7
828tisícdeväťstodvadsaťosem7
829tisícdeväťstodeväťdesiatjeden7
830théoden7
831švábočku7
832štyristoštyridsať7
833štyristopäťdesať7
834štyridsiatomôsmy7
835štyridsaťosemtisíc7
836štvrtka7
837stoštyritisíc7
838stoštyridsaťdeväť7
839stosedemdesiatštyri7
840stosedemdesiatosem7
841stoosemdesiaty7
842stoosemdesiatšesť7
843stodeväťdesiatštyri7
844sti7
845srnčička7
846soden7
847snobraz7
848sniežička7
849skopol7
850šiestykrát7
851šesťtisícpäťsto7
852šestnásťtisícpäťsto7
853šesťnásť7
854šesťdesiatdvatisíc7
855sedemtisícpäťsto7
856sedemdesiatsedemkrát7
857sedemadvadsiaty7
858sedemadvadsať7
859poštmajstrový7
860poldruhý7
861pípäť7
862pinôčka7
863päťstošesťdesiat7
864päťdesiatisíc7
865päťaštyridsať7
866pascalopol7
867ový7
868osemstopäťdesiattisíc7
869osemaštyridsiaty7
870obchodne7
871nespôsobne7
872nedôsledný7
873nadvoje7
874mefisto7
875marlboro7
876lietavica7
877jedný7
878jedina7
879jedenadvadsiaty7
880huhuhý7
881hrát7
882holden7
883hlúčku7
884hlášku7
885hattí7
886esto7
887dvetisíci7
888dvetisícdva7
889dvestotrinásť7
890dvestotri7
891dvestosedem7
892dvestopäťdesiatšesť7
893dvanásťnásobný7
894dsať7
895dlhodoba7
896deväťstojedenásť7
897devätoraký7
898desaťtisícnásobný7
899červienôčka7
900čéesem7
901biliarda7
902agresty7
903abudem7
904zlatíčko6
905žáden6
906vyučko6
907tucetkrát6
908ťtisíc6
909ťšesť6
910trýzniteľa6
911tritisíci6
912tristošesťdesiatštyri6
913tristoosemnásť6
914tristojedenásť6
915tristodvadsaťtisíc6
916tristodva6
917tristodeväťdesiat6
918tridsaťštyritisíc6
919tridsaťpäťkrát6
920tridsaťosemtisíc6
921triatridsaťtisíc6
922trhnutí6
923trávčičku6
924tisícosemstotridsať6
925tisícdeväťstotridsaťtri6
926tisícdeväťstoštyridsaťšesť6
927tisícdeväťstoštyridsaťosem6
928tisícdeväťstoštyridsaťjeden6
929tisícdeväťstopätnásť6
930tisícdeväťstojedenásť6
931tisícdeväťstodeväťdesiatosem6
932suscipiat6
933superpočítač6
934štyritisícdvesto6
935štyristokrát6
936štyridsaťjedentisíc6
937stoštyridsaťsedem6
938stoštrnásťtisíc6
939stošesťdesiaty6
940stosedemdesiatpäťtisíc6
941stopäťdesiatkrát6
942stopäťdesiatdeväť6
943snežienôčka6
944škoden6
945šikovateľa6
946šesťstošesťdesiatšesť6
947šesťstoosemdesiat6
948šesťdesiatosemtisíc6
949šesťdesiatnásobný6
950sedemstotridsať6
951sedemstosedemdesiatsedem6
952sedemstodvadsať6
953sedemdesiatdvatisíc6
954šajcha6
955pusinka6
956prostredníčký6
957primnohý6
958predký6
959pozziový6
960potíšku6
961pohľadný6
962päťstoosemdesiat6
963päťstokrát6
964päťdesiatdeväťtisíc6
965pätdesiat6
966papučôčka6
967osemstoosemdesiatštyri6
968osemnásobný6
969osemdesiatsedemtisíc6
970opovrhnutí6
971nespôsobný6
972násť6
973najazdeno6
974myšovčička6
975mužíčku6
976mučeníčka6
977motýľčička6
978mnohopočetný6
979ľkokrát6
980liac6
981lastovčička6
982kvadrilión6
983kurvička6
984katy6
985jimina6
986hlucháňčička6
987eunica6
988dvetisíctristosedem6
989dvetisícosemsto6
990dvestoštyridsaťtisíc6
991dvestoštrnásť6
992dvestojedenásť6
993dvestodvadsaťtisíc6
994dvanástoro6
995dvadsatoro6
996dvadsatoraký6
997dvadsaťnásobný6
998dvadsaťnásobne6
999dokolečka6
1000dietka6