prim-10.0-public-prf reflexivums top 1000 words

Nr.FormCount
1sa2949355
2si473110
3se20018
4SA2641
5ŠA1132
6SI774
7s461
8S351
9Si288
10SE242
11sich215
12Sa174
13się166
14še115
15ši84
16Se80
17a59
1859
19za58
2055
2152
22to47
23ša44
24śe40
25ší35
26śa27
2725
28je24
29pred24
30na23
3118
3217
33šī17
34Š14
35Še14
36šie13
37à12
38sie9
39š9
408
41sA8
42Ša8
43şi7
44SVE7
45jako6
46ni6
47so6
48by5
49di5
50e5
51kajĂş5
52ne5
535
54A4
55as4
56neskĂ4
574
58Ši4
59the4
60with4
61da3
62E3
63nad3
64nachádzajú3
65sai3
66ších3
673
68ZA3
69zu3
70AS2
71ci2
72ča2
732
74existenciálnych2
75existenciálnymi2
76inĂ2
77Jako2
78kajĂşce2
79kajĂşcich2
80la2
81medzi2
82Na2
83nám2
842
85par2
86pásť2
87pátri2
88pod2
89prispĂ2
902
91sI2
92śi2
93sii2
94SO2
95stále2
96stretávame2
97su2
98Šá2
99šej2
100šîe2
1012
102však2
103ad1
104an1
105Ang1
106ústretová1
1071
108ATI1
109au1
1101
111bi1
112Bi1
113BI1
114božská1
115ca1
116će1
117celĂ1
118con1
119ČA1
120dá1
121dalšie1
122defi1
123dosťˮ1
124dotyčná1
125ę1
126éra1
127Est1
128estomac1
129eutanázie1
130Exist1
131fundamentálne1
132Garenci1
133ha1
134chápať1
135chápe1
136i1
137I1
138ins1
139is1
140Japoncochʺ1
141jinĂ1
142kaÏd1
143kajĂşceho1
144kajĂşcej1
145kala1
146kamarátiť1
147kómy1
148krvnĂ1
149LA1
150lákadlom1
151lĂšia1
152životná1
153štatistiky1
154štyri1
1551
156maďarská1
157maskéri1
158mať1
159materiálneho1
160materinskĂ1
161menšina1
162mezi1
163movĂ1
164mŧžeme1
165Musíte1
166náboĹľenskĂ1
167nahrádza1
168nachádza1
169nachádzajúce1
170nachádzal1
171najčastejšie1
172národnostnĂ1
173naskytli1
174Následne1
175neoslohov1
176neustále1
177nijakĂ1
178nimoÄŤne1
179nimoÄŤnosĹĄ1
180Notár1
181NovĂ1
182odráža1
183odvolávajúc1
184odysea1
185otˀosobniť1
186PA1
187pĂše1
188pertraktovanĂ1
189Plus1
190pôd1
191pokúšali1
192poškodenĂm1
193portandosi1
194posledná1
195prĂliš1
196právneho1
197pravoslávna1
198Pred1
199prekladá1
200prikláĹa1
201privezenĂ1
202privilegovaný1
2031
204razne1
205reality1
206reálne1
207reš1
208riešeniam1
209rozchádzať1
210rozšĂrila1
211Rozširujúce1
212Ş1
2131
2141
2151
2161
2171
2181
219śä1
220şa1
221Sabo1
222samoánčine1
223Sazku1
224sa⁸1
2251
2261
227schováva1
2281
229sieť1
230Sich1
231SII1
232SIII1
233Siino1
234situácii1
235skumu1
236sledkom1
237Solidarność1
238SOU1
239spĂ1
240Spiši1
241Staň1
242Staňte1
243starostlivosti1
244ste1
245strán1
246stretávajú1
2471
248sul1
249svá1
250systĂ1
251šá1
252šé1
253Šebo1
254Šī1
255šich1
256ţe1
257ukázalo1
258určitá1
259uvádzajú1
260va1
261VA1
2621
263vajĂşce1
264veľkostatkárska1
265vizvoňeuˇ1
266všeobecnosti1
267všetko1
268vybíja1
269vyhĂ1
270výchova1
271vytvárala1
272vyznávanĂ1
273y1
274YalomovĂ1
275zabraná1
276základnĂ1
277zas1
278zásah1
279Zdravas1
280zilath1
281znamy1
282znorodosti1
283zvĂ1