prim-10.0-public-prf reflexivums top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1sa2952178
2si474174
3se20340
4ša1184
5s812
6sich216
7się166
8še129
9ši88
10a63
11za61
1260
1359
1453
15to47
16śe40
17ší35
18śa27
1926
20na25
21pred25
22je24
23š23
2419
2518
26šī18
27šie13
28à12
29sie9
30e8
31jako8
328
33so8
34şi7
35sve7
36as6
37ni6
38by5
39di5
40kajăş5
41ne5
425
43neskă4
44the4
45with4
46bi3
47ča3
48da3
49la3
50nad3
51nachăˇdzajăş3
52sai3
53sii3
54šá3
55ších3
563
57zu3
58ci2
592
60existenciăˇlnych2
61existenciăˇlnymi2
62i2
63ină2
64kajăşce2
65kajăşcich2
66medzi2
67năˇm2
682
69par2
70pásť2
71pátri2
72pod2
73prispă2
742
752
76śi2
77stăˇle2
78stretăˇvame2
79su2
80šej2
81šîe2
82va2
832
84vĺˇak2
85ad1
86an1
87ang1
88ăşstretovăˇ1
891
90ati1
91au1
921
93božská1
94ca1
95će1
96celă1
97con1
98dăˇ1
99dalšie1
100defi1
101dosťˮ1
102dotyäťnăˇ1
103ę1
104éra1
105est1
106estomac1
107eutanăˇzie1
108exist1
109fundamentăˇlne1
110garenci1
111ha1
112chăˇpaĺą1
113chăˇpe1
114ins1
115is1
116japoncochʺ1
117jină1
118kaïd1
119kajăşceho1
120kajăşcej1
121kala1
122kamarátiť1
123kómy1
124krvnă1
125lăˇkadlom1
126lăĺˇia1
127ĺľivotnăˇ1
128ĺˇtatistiky1
129ĺˇtyri1
1301
131maäźarskăˇ1
132maskéri1
133mať1
134materiăˇlneho1
135materinskă1
136menĺˇina1
137mezi1
138movă1
139mŧžeme1
140musíte1
141năˇboĺľenskă1
142nahrăˇdza1
143nachăˇdza1
144nachăˇdzajăşce1
145nachăˇdzal1
146najäťastejĺˇie1
147năˇrodnostnă1
148naskytli1
149năˇsledne1
150neoslohov1
151neustăˇle1
152nijakă1
153nimoäťne1
154nimoäťnosĺą1
155notár1
156novă1
157odrăˇĺľa1
158odvolăˇvajăşc1
159odysea1
160otˀosobniť1
161pa1
162păĺˇe1
163pertraktovană1
164plus1
165pôd1
166pokăşĺˇali1
167poĺˇkodenăm1
168portandosi1
169poslednăˇ1
170prăliĺˇ1
171prăˇvneho1
172pravoslăˇvna1
173prekladăˇ1
174priklăˇĺa1
175privezenă1
176privilegovaný1
1771
178razne1
179reality1
180reăˇlne1
181reš1
182riešeniam1
183rozchăˇdzaĺą1
184rozĺˇărila1
185rozĺˇirujăşce1
186ş1
1871
188śä1
189şa1
190sabo1
191samoăˇnäťine1
192sazku1
193sa⁸1
1941
195schovăˇva1
196sieť1
197siii1
198siino1
199situăˇcii1
200skumu1
201sledkom1
202solidarność1
203sou1
204spă1
205spiĺˇi1
206staň1
207staňte1
208starostlivosti1
209sto1
210străˇn1
211stretăˇvajăş1
2121
213sul1
214svá1
215systă1
216šé1
217šebo1
218šich1
219ţe1
220ukăˇzalo1
221uräťităˇ1
222uvăˇdzajăş1
2231
224vajăşce1
225veäľkostatkăˇrska1
226vizvoňeuˇ1
227vĺˇeobecnosti1
228všetko1
229vybíja1
230vyhă1
231výchova1
232vytvăˇrala1
233vyznăˇvană1
234y1
235yalomovă1
236zabranăˇ1
237zăˇkladnă1
238zas1
239zăˇsah1
240zdravas1
241zilath1
242znamy1
243znorodosti1
244zvă1