prim-10.0-public-prf conjunctions top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1a5003082
2že1084759
3ako925992
4alebo448540
5ale429527
6aby323519
7keď310990
8aj308705
9či262457
10i233944
11ak232904
12pretože90056
13nielen83880
14lebo74527
15no71003
16pričom62175
17hoci62099
18ani56642
19než53154
20keďže48802
21teda44523
22kým41519
23tak40726
24však37519
25to35943
26síce33371
27keby31592
28avšak30544
29akoby26623
30pokiaľ26541
31takže25661
32čo24847
33preto22623
34čiže19842
35ba18937
36and15376
37buď15293
38jednak14725
39zatiaľ13987
40nech12853
41tým12125
42čím11414
43pritom9640
44nakoľko9330
456842
46veď6828
47len6262
48predsa6131
49jako5958
50nielenže4696
51lenže4067
52zato2816
53jak2654
54nebo2634
55lež2508
56as2251
57et2130
58und1939
59or1548
60e1517
61když1484
62žeby1481
63ibaže1464
64jednako1457
65verzus1368
66naproti1357
67plus1339
68á1163
69pokým1134
70és1040
71ked1019
72sťa970
73that907
74dostupné830
75but790
76ze780
77protože773
78akonáhle730
79versus665
80inak646
81sice603
82ci554
83pokud548
84sotva533
85bo520
86à490
87hoc478
88da473
89jest464
90takisto460
91iba440
92neboť438
93y402
94niežeby397
95nieto390
96well338
97krát332
98als330
99sto320
100o306
101í304
102kedže284
103kdyby280
104ou273
105čí272
106skôr271
107zatímco268
108che267
109than267
110áno228
111di213
112â204
113akože204
114dass200
115prv200
116when194
117ovšem189
118come179
119jestliže172
120nýbrž172
121přičemž166
122tedy166
123oder162
124if159
125ä158
126abych157
127while152
128zeleň147
129zatiaľčo145
130because144
131ma139
132viac138
133proto136
134anebo135
135čoby130
136que127
137de120
138118
139přestože116
140kao113
141per110
142nuž109
143ili100
144sondern97
145że96
146kontra95
147va94
148aľe92
149since92
150although90
151comme89
152ačkoliv83
153se83
154te83
155aňi82
156è80
157co79
158az78
159přitom76
160pa73
16173
162aniž72
163wie72
164aut71
165like70
166nicméně70
167oraz70
168ed68
169en68
170si66
171whether66
172jer65
173proč65
174kiežby61
175čímž60
176jakožto60
177nejen60
178zda58
179perché57
180s57
181zakiaľ57
182czy56
183ináč56
184ky56
18556
186kako55
187with55
188přesto54
189though54
190abyste53
191by53
192pour53
193coby52
194ni52
195å51
196aber49
197dok49
198hogy49
199ľebo48
200ved48
201nez47
202aneb46
203mais46
204ali44
205nor44
206uvádz44
207kad43
208kých43
209daß42
210jakož42
211wenn42
212after41
213bi41
214čim41
215jímž41
216ák40
217along40
218ve40
219lub39
220nego39
221něž39
222sed39
223either38
224fact38
225čili37
226ačkoli36
227mint36
22834
229akže34
23033
231buďto32
232é32
233for32
234kebi32
235namiesto32
236nežli32
237weil32
238cioè31
239vel31
240η30
241cich29
242cizí29
243jimiž29
244nieže29
245sowie29
246što29
247tím29
248aľebo28
249in28
250sťaby28
251whereas28
252anie27
253quando27
254um26
255vagy26
256búd25
257kedz25
25825
259order25
260doi24
261jelikož24
262kebyže24
263ne24
264so24
265then24
266both23
267bud23
268nec23
269ob23
270cum22
271why22
272auch21
273kedze21
274quanto21
275abys20
276jakmile20
277pokial20
278jež19
279kebych19
280nikoli19
281sia19
282alla18
283číže18
284fax18
285con17
286from17
287jimž17
288kdybych17
289lecz17
29017
291niel17
292of17
29317
294pravdepodobne17
295qu17
296štá17
297zatial17
298ac16
299anche16
300due16
301even16
302keäź16
303kými16
304sowohl16
30516
30615
307else15
308isbn15
30915
310koška15
311odnosno15
312című14
313dan14
314neither14
315unlike14
316aaby13
317ai13
318al13
319aleje13
320ana13
321entre13
322however13
323î13
324na13
325niż13
326och13
327oppure13
328such13
329ă12
330ainsi12
331albo12
332an12
333ca12
334della12
335jejíž12
336ke12
337la12
338lieèby12
339noch12
340šta12
341therefore12
342u12
343ā11
344daň11
345despite11
346ľúb11
347ňech11
348pokia11
349soit11
350ý11
351zwar11
352cii10
353denn10
354ha10
355having10
356il10
357jakby10
358kebys10
359keďby10
360kych10
361naopak10
362perciò10
363quand10
364rather10
365sive10
366the10
367thus10
368ut10
369već10
370via10
371who10
372addition9
373aje9
374číž9
375gdy9
376iako9
377ko9
378niele9
379par9
380poiché9
381premda9
382şi9
3839
384zarówno9
385according8
386akby8
3878
388como8
389jejž8
390keďsa8
391kýmsi8
392le8
393ĺľe8
394năˇrodnostnă8
395nečlen8
396og8
397pricom8
398tako8
399v8
400weder8
401zeby8
402žebö8
403ači7
404also7
405apart7
406asi7
407ati7
408au7
409aže7
410before7
411car7
412cií7
413gdyż7
414ja7
415kdežeby7
416kedi7
417kej7
418kym7
419ňež7
4207
4217
422pomimo7
423pretoze7
424seu7
425sotvaže7
426váh7
427ą6
428ad6
429akk6
430alfa6
431aní6
432ão6
433bis6
434bowiem6
435budući6
436će6
437ciu6
438čích6
439hocako6
440choć6
441isteže6
442jestli6
443kého6
444krat6
445leb6
446li6
447nechže6
448nejenže6
449obzirom6
450pošto6
451potom6
452pourquoi6
453taktiež6
454takze6
455without6
456z6
457za6
4585
459afin5
460ajej5
461aniv5
462asíce5
463aso5
464at5
465bensì5
466compared5
467czyli5
468čije5
469dokud5
470donc5
471dont5
472du5
473dur5
474es5
475ešte5
476except5
477hoće5
478including5
479jakž5
480jeśli5
481již5
482kada5
483kamá5
484kdeby5
485kdoby5
486kdy5
487kdybyste5
488keďbol5
489keďv5
490kýmže5
491leč5
492ľen5
493ĺˇtăˇtu5
494međutim5
495mert5
496nakolik5
497navíc5
498něco5
499nože5
500óda5
501ohľadne5
502oltre5
503ôr5
504priam5
505pro5
506qui5
507senza5
508także5
509třebaže5
510tym5
511un5
512unless5
513valamint5
514whereby5
515yet5
516zăˇroveĺ5
517zelen5
518abyo4
519abyť4
520agli4
521ahoci4
522akeby4
523akô4
524akokeby4
525ále4
526atque4
527aux4
528avec4
529bądź4
530based4
531bzw4
532ce4
533così4
534cui4
535ča4
536če4
537čímsi4
538der4
539edo4
540ega4
541einerseits4
542eller4
543entweder4
544hanem4
545have4
546ĭ4
547jäko4
548kdeže4
549kdybychom4
550kolby4
551ľub4
552mcdonald4
553menĺˇinovă4
554mentre4
555nachdem4
556nak4
557nakolko4
558namely4
559năˇrodnosti4
560natomiast4
561ňi4
562niti4
563obwohl4
564once4
5654
566siče4
567skrz4
568slovăˇkov4
569šebo4
570una4
5714
572von4
573vs4
574which4
575więc4
576affinché3
577akár3
578akobi3
579alors3
580amá3
581anad3
582andererseits3
583ao3
584apre3
585arte3
586ato3
587äźalĺˇie3
5883
589báz3
590between3
591budto3
592consisting3
593constitué3
594containing3
595čil3
596dato3
597del3
598die3
599doch3
600état3
601followed3
602following3
6033
604hodnă3
605how3
606ï3
607inĺˇtităşciă3
608isto3
609jednaký3
610jeżeli3
611ka3
612kec3
613keďje3
614kedsa3
615keďz3
616keďze3
617keho3
618kteráby3
619ktoră3
620ktoréby3
621lez3
622menĺˇina3
623načež3
624năˇrodnă3
625neka3
626nežby3
627níž3
628ó3
629ô3
630ö3
631om3
632ossia3
633ovvero3
634pak3
635para3
636parce3
637pokiať3
638póza3
639prítom3
640reason3
641respektíve3
642sau3
643statt3
644šej3
645šťa3
6463
647tant3
648téby3
649též3
650tra3
651until3
652věd3
653vĺˇak3
654vsak3
655vua3
656zácie3
657zatialčo3
658zatiať3
659και3
660ã2
661abý2
662abysme2
663abyže2
664ag2
6652
666ajú2
667akje2
668akkor2
669akončí2
670alé2
671aleb2
672alebou2
673alej2
674aleže2
675alias2
676allant2
677ání2
678ania2
679apo2
680äťĺˇă2
681attraverso2
682avsak2
683avšakže2
684aza2
685äźalĺˇă2
686bądż2
687będziemy2
688besides2
689beta2
690bevor2
691beziehungsweise2
692bien2
693byť2
694called2
695caused2
696cih2
697cích2
698cize2
699ciže2
700coma2
701composed2
702což2
703czym2
704čie2
705čize2
706číža2
707d2
7082
7092
710dealing2
711dès2
712dhabh2
713differenza2
714dlatego2
715dochádz2
716dostupne2
717druhă2
718duchovnă2
719dunque2
720élégance2
721ená2
722enže2
723found2
724francăşzĺˇtiny2
725haâ2
726he2
727hiszen2
728į2
729ilí2
730ílí2
731ină2
732inde2
733inĺˇtităşcie2
734ipak2
735jednák2
736jednotlivă2
737jen2
738jesli2
739jesliby2
740jíž2
7412
742kaz2
743kdybys2
744kdyz2
745keďe2
746keďnie2
747kedsi2
748keďuž2
749konto2
750kteraby2
751kteryby2
752ktorýby2
753ktožeby2
754kýl2
755kýmkoľvek2
756kýs2
757kýto2
758ledaže2
759lenz2
760malgré2
761manifestŧ2
762mehr2
763mivel2
764năˇboĺľenstva2
765nakoľ2
766năˇrodu2
767năˇsledne2
768nebot2
769neprirodzené2
770neskă2
771néz2
772nielenĺľe2
773nimže2
7742
7752
776nuže2
7772
778ő2
779obsa2
780odklad2
781ofi2
782organizăˇciă2
783orgován2
784orientăˇcie2
785ostatnă2
786outre2
787por2
788potíže2
789prăˇvne2
790praxe2
791pred2
792provided2
793quale2
794quindi2
795regionăˇlnych2
796részben2
797rispetto2
798roi2
799samo2
800sans2
801sata2
802selon2
803situăˇciu2
804sivé2
805ská2
806skaze2
807skrátka2
808skze2
809slăˇvikovo2
810sobald2
811sociăˇlnej2
812spite2
813sprăˇvanie2
814stáže2
815stoga2
816stopková2
817strednă2
818sy2
819šice2
820takă2
821tandis2
822tanto2
823telles2
824till2
825tože2
826tuttavia2
827týchže2
828uvăˇdza2
829vagyis2
830vi2
831vlăˇdy2
832vlastnă2
833vĺˇetkă2
834voja2
835všakže2
836vu2
837während2
838zăˇkladnă2
839zăˇkon2
840zaś2
841zăˇujmy2
842žací2
843žev2
844ǡ1
845aaj1
846aaž1
847abola1
848abýde1
849abym1
850abynám1
851abyś1
852abysál1
853abytí1
854abyx1
855acâ1
856áci1
857áciách1
858acording1
859aczkolwiek1
860ačím1
861ačkolvek1
862ačo1
863agrăˇrnom1
864ahogy1
865aiguillon1
866áj1
867aji1
868ajk1
869ajťák1
870ajz1
871aká1
872akă1
873akde1
874akébysme1
875akíl1
876akkā1
877áko1
878akobe1
879akonáhale1
880akotak1
881akov1
882akožeby1
883ako11
884aksa1
885akulturăˇcie1
886akzo1
887akžeby1
888alberneta1
889alea1
890aleboc1
891aleboe1
892alebof1
893alebokultúrnom1
894alebol1
895alebomlen1
896aleboo1
897alebood1
898aľebošto1
899alebotak1
900alebov1
901alebovo1
902alebož1
903alebožto1
904alebo11
905alebo101
906alebo31
907alek1
908alel1
909alembertovým1
910alen1
911aleo1
912aletento1
913alí1
914all1
915allora1
916allowing1
917aľthough1
918ambre1
919americkéhoʺ⁵⁰1
920amerických131
921ami1
922amico1
923amori1
924amôže1
925ampezzo1
926ane1
927ané1
928anej1
929aneskôr1
930anič1
931aniet1
932aníz1
933annunzia1
934ano1
935anquetil1
936ăo1
937aona1
938aplu1
939apod1
940après1
941aranžmáne1
942arba1
943aristotle1
944arže1
945ás1
946asiže1
947assaz1
948asti1
949astí1
950asvoje1
951atak1
952atat1
953äťeskă1
954atí1
955äťiastoäťnăˇ1
956äťlen1
957att1
958autonomista1
959auž1
960avé1
961aver1
962ávíja1
963avšakle1
964azachovať1
965äźalĺˇămi1
966äźalĺˇieho1
967azasadil1
968azaujal1
969aznášať1
970azveruje1
971azyr1
972aživí1
973a91
9741
975baal1
976băˇdateäľov1
977bár1
978bárby1
979bárs1
980bartolomeo1
981băˇze1
982be1
983bedžîe1
984bezprostrednosť1
985bizarnéhoʽ1
9861
9871
988bohom1
989brăˇna1
990brităˇnie1
991budze1
992buďže1
993buržoáziou1
994buržoázne1
995c1
9961
997ça1
998calda1
999campbell1
1000cause1