prim-10.0-public-prf numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden275053
2prvý228452
3druhý174198
4dva170323
5tri83429
6mnohý83102
7viac68893
8viacero63455
9oba49467
10jediný43827
11posledný42935
12veľa40242
13tretí39503
14štyri35016
15raz27077
16päť23833
17milión20139
18mnoho18975
19obidva16304
20desať14833
21šesť13901
22tisíc13349
23málo12421
24sedem11467
25štvrtý11090
26pár10937
27neraz10767
28najviac9431
29menej9078
30prvýkrát8240
31osem7883
32pol7732
33piaty7354
34dvadsať7303
35sto6269
36dosť6131
37dvanásť5765
38miliarda5642
39ostatný5323
40deväť4968
41dvadsiaty4626
42dvakrát4550
43dvojitý4326
44šiesty4315
45tridsať4287
46šesťdesiaty4185
47siedmy3988
48neposledný3925
49zopár3793
50trochu3743
51viackrát3571
52niekoľkokrát3062
53pätnásť3054
54mnohokrát2950
55tridsiaty2939
56päťdesiaty2923
57sedemdesiaty2896
58ôsmy2802
59štyridsať2781
60osemdesiaty2732
61päťdesiat2699
62deväťdesiaty2536
63dvojaký2467
64desiaty2322
65viaceré2252
66trikrát2233
67jedenásť2146
68deviaty2088
69tretina1986
70nula1805
71trinásť1796
72štyridsiaty1690
73viacej1690
74dvojnásobný1662
75štrnásť1654
76viacnásobný1636
77priveľa1578
78dvesto1405
79veľakrát1369
80nejeden1318
81osemnásť1276
82šesťdesiat1240
83šestnásť1229
84trinásty1118
85dvojnásobne1047
86desaťtisíc1045
87oboje1042
88devätnásty1014
89dvanásty1006
90první979
91jedenásty974
92sedemdesiat960
93tristo950
94sedemnásť940
95najmenej935
96dvetisíc841
97osemdesiat824
98druhýkrát763
99štyrikrát758
100predposledný736
101osemnásty716
102dvadsaťpäť702
103jednorazový694
104šestnásty643
105niekoľkonásobne635
106mnohoraký611
107nemálo603
108päťsto603
109jedná560
110deväťdesiat556
111päťkrát551
112two548
113štvrť524
114jedenkrát520
115pätnásty517
116mnohonásobný511
117mnohonásobne509
118trocha509
119jedine502
120nultý502
121více494
122trošku486
123státisíce485
124trojnásobný483
125devätnásť481
126sedemnásty477
127štrnásty471
128druhy470
129dvadsaťštyri470
130trojitý454
131štyristo441
132first430
133tritisíc427
134dvoje415
135plno411
136Viaceré409
137stotisíc402
138tři388
139jedné384
140stokrát378
141poslední374
142dvou372
143dvě359
144desaťkrát348
145niekoľkonásobný337
146viacnásobne335
147trojaký332
148poldruha322
149dvojako318
150trojnásobne309
151pól304
152tisíci300
153stopäťdesiat297
154one293
155ráz293
156tisíckrát290
157päťtisíc289
158obou287
159párkrát275
160tretíkrát274
161premenných268
162tridsaťpäť267
163dvadsaťjeden256
164second247
165šesťkrát246
166několika244
167jednoho242
168tucet241
169bilión240
170dvadsaťdva234
171šesťsto229
172trištvrte226
173jedním223
174sedemsto216
175sedemkrát215
176štvornásobne208
177three207
178obidve206
179osemsto206
180První205
181štyritisíc205
182prvním197
183Ostatne189
184Druhy185
185dvadsaťtri179
186stonásobne176
187násobne161
188stý161
189štvornásobný161
190štyridsaťpäť161
191desaťnásobne160
192dvadsaťtisíc160
193čtyři157
194šesťtisíc155
195mnoha153
196malo151
197třetí151
198dvadsaťsedem150
199několik150
200tridsaťtri146
201desatoro145
202ostatne145
203dvěma142
204dvadsaťosem138
205obe138
206prvníý137
207stodvadsať137
208obě136
209dvadsaťšesť134
210both131
211osemkrát127
212poslednýkrát124
213tridsaťdva124
214viacerým124
215jednorazovo123
216druhu119
217deväťdesiatdeväť118
218obidvoje118
219stonásobný117
220päťnásobne109
221tridsaťšesť108
222tří108
223sedemdesiatpäť105
224miliónkrát104
225padesátý103
226tucty103
227kolmé102
228dvojito101
229tucta101
230dvestopäťdesiat98
231Třetí97
232deväťsto95
233other95
234sedemtisíc95
235šest95
236Jedine92
237many92
238mnohým91
239šedesátý91
240druhém89
241several89
242tridsaťjeden88
243deset87
244tridsaťtisíc87
245desatina86
246desaťnásobný85
247druho85
248dvanásťtisíc84
249dvadsaťdeväť83
250dvestotisíc81
251primálo81
252půl81
253štvrtýkrát81
254oBohu80
255pět80
256tisícpäťsto80
257sedemdesiatsedem78
258tridsaťosem78
259tristotisíc77
260dvadsaťkrát76
261four76
262päťnásobný76
263päťdesiattisíc75
264šesťdesiatpäť75
265third75
266štyridsaťosem74
267posledním73
268deväťkrát71
269osemtisíc71
270premnohý71
271štvoro71
272tridsaťsedem70
273neposlední69
274pěti69
275sedmdesátý69
276milion68
277štyridsaťdva68
278päťdesiatpäť67
279tridsaťdeväť67
280of66
281nevýrobný65
282stotridsať65
283štyridsaťštyri65
284mnohem64
285jednorázový63
286pätnásťtisíc63
287stoosemdesiat63
288štyridsaťtisíc63
289oběma62
290dvacátý61
291obom61
292Pat61
293trecý61
294siesty60
295tuct60
296dost59
297osmdesátý59
298Poslední59
299druha58
300dvojitě58
301několikrát58
302dvojí57
303někteří57
304sedm57
305čtvrtý56
306dwa56
307ersten56
308deseti55
309obojím55
310tridsaťštyri55
311tře55
312dvacet54
313vela54
314jedení53
315neveľa53
316piatykrát52
317šesti52
318more51
319nejdříve51
320šesťdesiatnásobný51
321tridsaťnásobný50
322dvojíc49
323első49
324jednorázovo49
325zopárkrát49
326čtyř48
327deux48
328kolmý47
329posledne47
330dvestý46
331stómiu46
332štyridsaťšesť46
333five45
334last45
335obíde45
336štyridsaťtri45
337deväťdesiatpäť44
338dvanásťkrát44
339milióntina44
340osm44
341stoštyridsať44
342drei43
343dvaceti43
344posledníý43
345sedemdesiatdva43
346štyridsaťjeden43
347trety43
348devatenáctý42
349jen42
350nejednu42
351number42
352Second42
353trecie42
354nejvíce41
355nule41
356osemdesiatpäť41
357par41
358päťdesiatdva41
359tisícnásobne41
360trzy41
361třicátý41
362devadesátý40
363raž40
364třetím40
365třetíý40
366due39
367dvojstý39
368něco39
369štyridsaťdeväť39
370tisícdvesto39
371tisícnásobný39
372tristopäťdesiat39
373milionů37
374šesťnásobne37
375trecí37
376deväťtisíc36
377few36
378jedinký36
379jednorázové36
380miliaarda36
381šesťdesiatjeden36
382druhový35
383dvadsaťpäťtisíc35
384päťdesiatkrát35
385sedmi35
386stošesťdesiat35
387zwei35
388dvoja34
389dvojnásobné34
390meruôsmy34
391násobný34
392obsiaty34
393sedemnásobný34
394troška33
395nejedný32
396päťdesiatjeden32
397pätnásťkrát32
398styčný32
399šesťdesiatštyri32
400šiestykrát32
401štyristopäťdesiat32
402viacnásobné32
403jednorázovú31
404Někteří31
405Posledne31
406šesťdesiatdva31
407un31
408dvoj30
409First30
410obidvom30
411prve30
412šiy30
413třicet30
414miliardtina29
415sedemdesiattisíc29
416stoštyridsaťštyritisíc29
417štyristotisíc29
418tridsaťkrát29
419padesát28
420päťdesiatštyri28
421sedemnásobne28
422trilión28
423třemi28
424devätoro27
425jedenásťtisíc27
426pat27
427päťdesiattri27
428päťstotisíc27
429poľ27
430premenný27
431šesťdesiattisíc27
432dvojný26
433jedený26
434méně26
435niekoľkotisíc26
436osemdesiattisíc26
437stodesať26
438stómiý26
439šesťdesiattri26
440što26
441štvrty26
442štyridsaťsedem26
443times26
444devět25
445jedan25
446jedneho25
447nulity25
448obojí25
449poprvé25
450štvrtina25
451the25
452trois25
453viacmenej25
454deci24
455Deset24
456erste24
457jedne24
458jednym24
459mnohoraká24
460následující24
461obojaký24
462osemdesiatjeden24
463šesťdesiatosem24
464šesťnásobný24
465troj24
466druhe23
467dvadsaťnásobne23
468lot23
469násobné23
470nerady23
471oby23
472päťdesiatšesť23
473Prvním23
474stodvadsaťpäť23
475viacerých23
476zweiten23
477čtyře22
478čtyřicátý22
479Ďalší22
480Ďalšia22
481Druha22
482extra22
483hodne22
484nejvíc22
485oné22
486Peťsto22
487premnoho22
488prvný22
489sedemdesiattri22
490šesťdesiatšesť22
491šesťstotisíc22
492trinásťtisíc22
493Tucet22
494viacerý22
495dosti21
496druhi21
497dvojo21
498fourth21
499hundred21
500kolik21
501most21
502Několik21
503only21
504osemnásobne21
505osemstotisíc21
506osmi21
507ôsmykrát21
508ostatně21
509piat21
510pramálo21
511primo21
512státisíc21
513šesťdesiatina21
514štyridsaťkrát21
515ten21
516tisícsto21
517drugi20
518dvetisícpäťsto20
519istý20
520nános20
521nespočetnekrát20
522prvy20
523storaký20
524stosedemdesiat20
525stot20
526Third20
527time20
528Another19
529častokrát19
530deväťdesiattri19
531deviatykrát19
532dua19
533három19
534mnohém19
535mnohí19
536nejedno19
537niekoľkýkrát19
538One19
539osemdesiatdva19
540osemdesiatšesť19
541osemdesiatštyri19
542Ostatně19
543patnáct19
544Prvy19
545sedemstý19
546siedmykrát19
547stodvadsaťtisíc19
548strohý19
549tisícdeväťsto19
550tre19
551Vela19
552a18
553another18
554DeVito18
555dvatri18
556funt18
557jedinom18
558jednomu18
559két18
560multos18
561nemnohý18
562prvém18
563seven18
564šie18
565trecia18
566tristošesťdesiat18
567troje18
568třikrát18
569viacerí18
5702krát18
571čtyřicet17
572čtyřiceti17
573deväťdesiatosem17
574Devátý17
575dvanáct17
576dvojjediný17
577Erster17
578jedenásťkrát17
579jednoruký17
580jednú17
581koľkýkrát17
582nejedenkrát17
583Pól17
584prvi17
585rázy17
586sedemdesiatsedemkrát17
587stopäťdesiaty17
588Šest17
589štrnásťkrát17
590tenkrát17
591tisícšesťsto17
592una17
593više17
594zápar17
595Čtvrtý16
596desátý16
597devátý16
598dvaapolkrát16
599dvanácti16
600dvestoštyridsať16
601fifth16
602második16
603million16
604much16
605obá16
606osmý16
607päťadvadsať16
608päťstý16
609příští16
610sedemdesiatdeväť16
611sedemnásťtisíc16
612Sedm16
613stotisíckrát16
614štrnásťtisíc16
615tisíctristo16
616trojaké16
617tuctu16
618vdvoch16
619viace16
620vícekrát16
621zadný16
62290ty16
623altra15
624dritty15
625dvá15
626dvojaké15
627eight15
628half15
629latter15
630mnohdy15
631obojy15
632osemdesiattri15
633ostatní15
634ostatý15
635padesáti15
636pomenej15
637Posledním15
638sedemstotisíc15
639Siete15
640tisícerý15
641tisícštyristo15
642tritisícpäťsto15
643trojstý15
644Třikrát15
645Zweiten15
6463krát15
64760ty15
648desaťčlenný14
649desiatykrát14
650druhéj14
651druhí14
652DRUHY14
653dvojakých14
654jedném14
655miliónty14
656päťdesiatina14
657päťdesiatosem14
658poldruhý14
659posledným14
660Raz14
661stopäťdesiattisíc14
662šesťdesiatsedem14
663šestý14
664tisícina14
665výpar14
666Zweite14
667čtyřmi13
668devianta13
669dvo13
670dvojtýždenný13
671jediném13
672jednoa13
673mehr13
674mnogo13
675multiple13
676nedôsledný13
677nine13
678obojíý13
679osemnásobný13
680pätdesiat13
681päťdesiatsedem13
682pierwszy13
683posľednéj13
684prima13
685sedemstopäťdesiat13
686šedesát13
687ťisíc13
688tisícstý13
689trinásťkrát13
690uno13
691víc13
692zweite13
693čtrnáct12
694desaťtisíckrát12
695desiatin12
696desiatina12
697deväťdesiattisíc12
698deväťnásobný12
699Devět12
700druh12
701dvanásťnásobný12
702dvojsečný12
703dvormi12
704elsö12
705enem12
706jedině12
707miliónů12
708milón12
709mnohá12
710nezmený12
711niekoľkoraký12
712oboma12
713oldest12
714os12
715osemnásťkrát12
716sedemdesiatjeden12
717sedemdesiatštyri12
718SIem12
719stojedenásť12
720stomici12
721stopäťdesiattri12
722tridsaťpäťtisíc12
723troche12
724trojo12
725třech12
726třetina12
727Třináctý12
728twenty12
7294krát12
73050ty12
731beiden11
732desat11
733desatín11
734desiatky11
735deväťčlenný11
736devíti11
737dvadsaťštyritisíc11
738dvadsiatky11
739dvojím11
740egy11
741jednoý11
742jedný11
743jedva11
744Kolmé11
745megaton11
746mnohe11
747mnohých11
748Nejvíce11
749nesvoji11
750next11
751obojakých11
752osemdesiatsedem11
753Osmdesát11
754päťdesiatdeväť11
755pätoro11
756poltreťa11
757Sest11
758statisíc11
759stoštyridsiaty11
760stovky11
761šestnásťkrát11
762šestnásťtisíc11
763šestoro11
764štvrťfinálový11
765štyry11
766trov11
767třináct11
768Více11
769alšý10
770altro10
771autre10
772deväťdesiatšesť10
773drugij10
774dvadsatina10
775Dvanáct10
776dvetri10
777dvije10
778dvojíý10
779dvojnohý10
780isty10
781jedenácti10
782jednéj10
783Malo10
784milionu10
785najedný10
786nejméně10
787nespojitý10
788nulitu10
789osemdesiatosem10
790osemnásťtisíc10
791plusieurs10
792première10
793Quart10
794sedemdesiatosem10
795sedmé10
796sedmý10
797six10
798stodeväťdesiat10
799štrnást10
800štvorstý10
801thousand10
802tisíců10
803treciu10
804treti10
805treťí10
806trištyri10
807tro10
808trojako10
809třiceti10
810Zweiter10
8112x10
81270ty10
813anderen9
814beide9
815ďesať9
816desiat9
817deväťdesiatsedem9
818deväťdesiatštyri9
819Druga9
820dvacať9
821Dvacátý9
822dvadsaťosemkrát9
823dvatisíc9
824dvestokrát9
825dvestopäťdesiattisíc9
826dvojaž9
827dvúch9
828dwe9
829egyszer9
830hatvanas9
831hodno9
832jedenáctý9
833jedenapolkrát9
834jednim9
835mnohy9
836následujícím9
837nejstarší9
838neposledý9
839nevidený9
840niekoľkonásobné9
841niekoľkosto9
842nulý9
843osemdesiatdeväť9
844osmy9
845Ostatní9
846pät9
847patnácti9
848Pr9
849sedemdesiatšesť9
850siesta9
851thousands9
852tisic9
853tisícosemsto9
854tolik9
855Trecie9
856Trety9
857TRIS9
858trojité9
859Viacom9
860všesťdesiaty9
861Zápar9
862zdvoch9
863bilióna8
864deva8
865deväťdesiatin8
866drugim8
867drugiý8
868druhim8
869druhoch8
870duá8
871Dvacet8
872dvadsat8
873dvadsiatichpäť8
874dvestodesať8
875dvestodvadsať8
876dvu8
877habadej8
878Ïiadne8
879jedenáct8
880jednă8
881jutár8
882kolt8
883mnohi8
884naj8
885Nejstarší8
886nemalo8
887neradi8
888obi8
889osmá8
890predošlý8
891premier8
892Prva8
893Prvný8
894púl8
895sept8
896stojeden8
897stotina8
898stotridsiaty8
899stovežaty8
900šesťstopäťdesiat8
901štiri8
902štvrťý8
903šty8
904Tenkrát8
905tenkráte8
906The8
907tisícka8
908víckrát8
909Zadný8
910žádný8
9111krát8
912A7
913čtyre7
914de7
915desetiletí7
916desetkrát7
917desíti7
918devädesiaty7
919deväťdesiatjeden7
920devetnásty7
921druge7
922druhoústy7
923druhové7
924druhovú7
925dvestosedemdesiat7
926dvojatómové7
927dvojatómový7
928dvojnásobně7
929dwie7
930former7
931funty7
932ch7
933jedendva7
934jedina7
935jedněch7
936jední7
937jednorázová7
938Jednorázové7
939latest7
940mnohonásobné7
941mnohosť7
942nejlepší7
943nuli7
9447
945obíďme7
946osemdesiatkrát7
947Osm7
948osmé7
949Osmy7
950päťstokrát7
951päťstopäťdesiat7
952pet7
953peť7
954pierwsze7
955polovica7
956posledny7
957pravé7
958Prvi7
959prvňí7
960puta7
961quattro7
962seconde7
963sed7
964seďem7
965sedmoro7
966set7
967seule7
968stodvadsiaty7
969šesťstý7
970štyriadvadsať7
971štyristotridsať7
972tantiém7
973tisíceré7
974tisícero7
975tisícsedemsto7
976tisíctri7
977tretine7
978treťoradý7
979treťý7
980tridsaťsedemtisíc7
981tristošesťdesiatpäť7
982trosku7
983vice7
984vícero7
985biliarda6
986cien6
987čtvrt6
988Čtyřikrát6
989deväťdesiatdva6
990Devatenáctý6
991Devätora6
992diví6
993druga6
994Druhém6
995druhohôr6
996dvacátém6
997dvadsiatichdva6
998dvadsiatydruhý6
999dvanáctý6
1000dvestošesťdesiat6