prim-10.0-public-prf prepositions top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1v4254449
2na2738453
3s1344074
4z1329874
5o979498
6do805882
7k684576
8pre577732
9za457072
10pri430613
11od416535
12po401496
13podľa241733
14medzi234950
15pred152129
16bez133558
17u126884
18pod109230
19nad84175
20okrem80286
21proti80119
22počas76321
23cez65832
24napriek56296
25prostredníctvom55351
26vďaka43840
27voči42315
28pomocou39358
29okolo34915
30vrátane23269
31mimo20712
32popri19253
33namiesto19204
34oproti16195
35kvôli15889
36koncom13172
37začiatkom11802
38in8120
39formou6930
40vedľa6696
41uprostred6364
42spomedzi6114
43ve5980
44skrze5833
45pro5042
46neďaleko3564
47vplyvom3388
48spod3361
49naproti3187
50pozdĺž3149
51ohľadom2987
52vyše2780
53zásluhou2447
54při2378
55počnúc2292
56vnútri2196
57spred2073
58mezi1896
59ponad1832
60from1798
61postupom1676
62naprieč1614
63se1608
64ze1559
65následkom1550
66ž1492
67w1491
68podle1424
69for1417
70on1398
71blízko1387
72před1385
73at1268
74ke1247
75spoza1215
76cestou1189
77to1081
78pomedzi1070
79miesto1025
80hore977
81zo960
82popod800
83navzdory676
84přes598
85dolu536
86so516
87vinou511
88by497
89496
90dľa453
91poza422
92končiac407
93im405
94ohľadne386
95von384
96ó374
97vôkol346
98auf345
99mit343
100během335
101skrz330
102dans325
103with324
104en315
105vůči315
106díky309
107vedle297
108kolem294
109dovnútra291
110during291
111a280
112für271
113dle269
114after268
115kromě267
116per265
117š263
118258
119prostřednictvím252
120between249
121podlá249
122včetně249
123prí225
124among217
125povedľa216
126ne209
127ź200
128doprostred198
129vzhledem194
130about186
131počínajúc186
132behom184
133des181
134par180
135ú174
136an173
137sur171
138nel168
139nella166
140the165
141con164
142medzí163
143of160
144through149
145into148
146pôd146
147über139
148durch138
149zvnútra135
150počiatkom134
151pour128
152iz126
153nach124
154kvůli121
155bei119
156ő119
157according118
158within116
159over115
160popred113
161aus112
162místo111
163zu111
164cezo109
165109
166podla107
167am105
168au103
169koncem103
170against98
171dla98
172pomimo97
173um97
174prema96
175due95
176ü94
177uvnitř91
178przez88
179počátkem87
180under87
181since85
182à83
18382
184uprostřed80
185fór79
186al76
187nell75
188da74
18974
190ad70
191zur70
192kód69
193protiv69
194vom68
195vrátanie66
196towards65
19765
198entre63
199avec62
200dalla62
201vdaka62
202based60
203pres58
204nieto57
205thanks57
206gegen56
207podlé56
208prostred56
209sponad56
210because55
211vor55
212zum55
213unter54
214via54
21553
216poblíž52
217zač48
218despite47
219ma47
220przed47
221dal46
222de46
223stredom46
224upon46
225alla45
226ob45
227tra45
228ňa44
229ż44
230sulla43
231vedla43
232ža43
233že43
234tokom42
235wobec42
236means41
237por41
238ód40
239prostredníctvo40
240zwischen40
241aux39
242przy39
243póza38
244su38
245di37
246fúr37
247namísto36
248napříč36
249výše36
250without36
251šo35
252vedlo35
253kod34
254out33
255proťi33
256uber33
257i32
258op32
259zpod32
260until31
261around30
262bež30
26330
264nakon30
265pomocí30
266nelle29
267dall28
268sa28
269spite28
270nedaleko27
271včetne27
272besides26
273ô26
274we26
275attraverso25
276namieste25
277poď25
27825
279žo25
280concerning24
281du24
282nello24
283ohledně24
28424
285znútra24
286instead23
287odľa23
288ao22
289nei22
290podél22
291vers22
292before21
293pár21
294para21
295regarding21
296following20
297prije20
298přede20
299dello19
300kých19
301među19
302naprostred19
303pocas19
304pomocu19
305sul19
306während19
307začátkem19
308zbog19
309above18
310aufgrund18
311pret18
312század18
313up18
314wśród18
315blízo17
316čez17
317između17
318krome17
319między17
320oko17
321presila17
322using17
323ztoho17
324allo16
325après16
326below16
327chez16
328nadto16
329onto16
330postupem16
331prostrednictvom16
332sous16
333spopod16
334sprostred16
335sull16
336vého16
337wa16
338zámenou16
339ana15
340apart15
341contra15
342della15
343dokladom15
344no15
345ode15
346preko15
34715
348verso15
349vjej15
350beyond14
351depuis14
352dopo14
353durante14
354inter14
355kvoli14
356selon14
357till14
358vlivem14
359vprostred14
360menĺˇina13
361následkem13
362near13
363outside13
364partir13
365seit13
366vjeho13
367vrátané13
368według13
369wokół13
370apud12
371beim12
372beze12
373din12
374dôsledkom12
375gegenüber12
376menĺˇiny12
377n12
378obmedzí12
379secondo12
38012
381ab11
382aprostredníctvom11
383as11
384d11
38511
386end11
387inside11
388je11
389la11
390middle11
391navzdor11
392negli11
393part11
394pomedzie11
395postupmi11
396preš11
397prostrednícvom11
398va11
399viď11
400zăˇklade11
401zamedzí11
402all10
403dai10
404mittels10
405ohne10
406pa10
407prie10
408toward10
409vně10
410voäľbăˇch10
411vše10
412zpomedzi10
413apres9
414bezo9
415der9
416fra9
417fur9
418cho9
4199
420obratom9
421osim9
422podczas9
423pomoću9
424poniže9
425prilikom9
426pře9
427sieť9
428sponou9
429vedly9
430wegen9
431contre8
432devant8
433ďo8
434donútra8
435kon8
436kroz8
437ȱ8
438parmi8
439pentru8
440pomiędzy8
441poprzez8
442radi8
443result8
444sobre8
445sui8
446vovnútri8
447vpred8
448zad8
449ži8
450ačiatkom7
451bežo7
452causa7
453cezeň7
454del7
455dĺa7
456e7
457em7
458fino7
459ins7
460iza7
461jako7
462naproťi7
463nia7
464pomocą7
465post7
466postredníctvom7
467przeciwko7
468stredníctvom7
469sugli7
470trochou7
471ů7
472úpon7
473vých7
474zospodu7
475across6
476az6
477front6
478hinter6
479kromé6
480kvúli6
481kych6
482ĺľe6
483mi6
484naprotiveň6
485neben6
486obzirom6
487opri6
488podĺa6
489prěd6
490przeciw6
491putem6
492rola6
493ského6
494spodu6
495sub6
496sulle6
497teho6
498trotz6
499vedli6
500vĺˇetkă6
501vtomto6
502zaäťiatkom6
503zavádzač6
504zpoza6
505ztejto6
506addition5
507ai5
508autour5
509avo5
510dank5
511davon5
512defi5
513die5
514é5
515ha5
516horou5
517izpod5
518izvan5
519konto5
520kontra5
521kvalifikovan5
522ky5
523le5
524like5
525med5
526mediante5
527metódou5
528mimoto5
529naskrze5
5305
531ö5
532ojej5
533om5
534plus5
535poďla5
536pom5
537poput5
538predovĺˇetkă5
539realizáciou5
540skom5
541sotto5
542sou5
543tramite5
544vprvom5
545zaciatkom5
546ztohto5
5475
548along4
549anhand4
550außerhalb4
551beginning4
552bis4
553circa4
554činnosťou4
555čo4
556desde4
557dníctvom4
558dolinou4
559exception4
560gemäß4
561grâce4
562help4
563hneď4
564izmedju4
565ka4
566kliešťa4
567kom4
568konec4
569ktoră4
5704
571lého4
572mandăˇtov4
573meďzi4
574miedzy4
575naď4
576năˇrodnosti4
577năˇrodnostnă4
578naspodku4
579ným4
580obok4
581ohladom4
582okol4
583oltre4
584oproťi4
585otýchto4
5864
587pomedzí4
588pomedzím4
589poslije4
590povodom4
591povyše4
592prăˇve4
593premenou4
594prima4
595primnoho4
596prior4
597prostredníctom4
598prostředníctvím4
599příštího4
600rispetto4
601rostredníctvom4
602ş4
603schůze4
604spona4
605spony4
606spôsobom4
607spredu4
608súčtom4
609sve4
610svoje4
611šej4
612šú4
613unutar4
614vopred4
615vstříc4
616vtejto4
617výmenou4
618zácia4
619zăˇkon4
620zăˇkona4
621zdaniem4
622zjeho4
623zpred4
624zvlăˇĺˇĺą4
625žá4
626η4
627ado3
628agli3
629aj3
630aka3
631amongst3
632ante3
633äťasĺą3
634ato3
635außer3
636beside3
637bezüglich3
638běž3
639col3
640concernant3
641contro3
642dalle3
643dallo3
644dar3
645degli3
646dès3
647déšďe3
648dole3
649dzięki3
650ein3
651ergo3
652grazie3
653ho3
654il3
655infolge3
656innerhalb3
657intra3
658is3
659izmedu3
660jakožto3
661jusqu3
662konc3
663l3
664lan3
665ĺľivotnă3
666lungo3
667medži3
668moyen3
6693
670naar3
671nádor3
672napred3
673naprí3
674năˇvrh3
675něco3
676nemiesto3
6773
678niže3
679nom3
680occasion3
681odo3
682oppú3
683pádom3
684past3
685pöd3
686poďľa3
687podlľa3
688podnes3
689poľa3
690pomedzia3
691pomoco3
692pomocú3
693povojnovă3
694pozdĺ3
695pozdľž3
696pozdravom3
697pozi3
698pries3
699prostedníctvom3
700sej3
701sjeho3
702sklz3
703skon3
704spoloäťenstvăˇ3
705spom3
706spon3
707sponu3
708statt3
709stretăˇvame3
710sullo3
711super3
712svo3
713tato3
714throughout3
715toť3
716úber3
717uz3
718včetné3
719vd3
720vedlá3
721vĺˇeobecnosti3
722voboch3
723voci3
724voor3
725vprvých3
726vratane3
727vy3
728vým3
729vzájom3
730way3
731y3
732zácie3
733zahvaljujući3
734zamiast3
735zăˇpade3
736zato3
737zoho3
738ztýchto3
739zugunsten3
740žací3
741žev3
742žriedla3
743ä2
744aide2
745aod2
746apočas2
747applu2
748apri2
749aupres2
750auprès2
751aza2
752azačiatkom2
753azo2
754béhem2
755beneath2
756beztak2
757bo2
758bodla2
759cause2
760cež2
761cich2
762compared2
763compi2
764cu2
765ča2
766če2
767čou2
768ču2
769dagli2
770dem2
771dont2
772dôs2
773dotiaľ2
774dovnitř2
775dóža2
776do182
777egy2
778einschließlich2
779el2
780existenciál2
781existenciăˇlnu2
782face2
783hors2
784chto2
785inchiesta2
786interno2
787jazykovă2
788kej2
789kolonizăˇcie2
790lenv2
791li2
792lo2
793lors2
7942
795maäźarskă2
796majority2
797menĺˇăn2
798menĺˇinovom2
799mezí2
800mezzo2
801náhľadom2
802naí2
803najskôr2
804nakatedru2
805naĺˇom2
806namisto2
807napol2
808napozadí2
809náruč2
810naspodok2
811naštěstí2
8122
813nebo2
814nedaľeko2
815novă2
8162
817nych2
818ných2
819obďaleč2
820obmedze2
821obrí2
8222
823odliĺˇuje2
824odtud2
825ohladne2
826oprócz2
827otăˇzku2
828pármi2
829pas2
830pelo2
831pi2
832píšťalkuˮ2
833pln2
834poãas2
835poäľnohospodăˇrstva2
836pobliž2
837podá2
838podäľa2
839podľe2
840podo2
841podporou2
842pól2
843pomoci2
844popol2
845popolca2
846pór2
847pou2
848pov2
849poža2
850prăˇvneho2
851pravoslăˇvnej2
852preda2
853predi2
854predmet2
855prednes2
856prei2
857preĺˇove2
858près2
859presso2
860prez2
861priro2
862pritom2
863prostredníctvok2
864prostredníctvomn2
865provenant2
866pří2
8672
868razom2
869ráže2
870regionăˇlny2
871rezo2
872rieĺˇenă2
873roz2
874rozliäťnă2
875sasom2
876senza2
877sich2
878sin2
879skă2
880skeho2
881ských2
882spité2
883spo2
884spô2
885spoluprăˇcu2
886spome2
887spopred2
888spośród2
889stranou2
8902
891supra2
892svä2
893ších2
8942
895tich2
896tót2
897travers2
898umjesto2
899unterhalb2
900uoči2
901úpravou2
902uslied2
903uzduž2
904vava2
905vblízkej2
906vďaká2
907vdôsledku2
9082
909već2
910veď2
911veďľa2
912vedľaj2
913vej2
914verš2
915viaceră2
916viazan2
917viných2
918vmojom2
919vňať2
920vnútro2
9212
922vobdobí2
923vočí2
924vodov2
925vpravom2
926vpredvečer2
927vpriebehu2
928vrámci2
929vratáne2
930vrátanej2
931vsérii2
932vtom2
933vychăˇdza2
934vytvoril2
935vzdelăˇvanie2
936v902
937wsród2
938względem2
939ya2
940youtube2
941začiat2
942zánikom2
943zăˇsade2
944záverom2
945zăˇvislosti2
946zeleň2
947ziniciatívy2
948zlepĺˇenie2
949znych2
950zune2
951žáka2
952žij2
953σέ2
954á1
955â1
956aan1
957abo1
958abránila1
959abseits1
960acerca1
961aďalej1
962adruhej1
963adyho1
964af1
965agostina1
966agrăˇrneho1
967akolo1
968akov1
969aktuăˇlne1
970aktuăˇlny1
971alembertovom1
972alongside1
973alších1
974altos1
975alzheimer1
976amá1
977amata1
978amidst1
979ane1
980anej1
981angesichts1
982ani1
983aodišli1
984aokrem1
985aplikovanăˇ1
986apostolate1
987apotom1
988appartenance1
989apponi1
990ăşäťinnă1
991aside1
992aso1
993aspoň1
994ăşradnă1
995ăşstavnă1
996ástich1
997asupra1
9981
999äťeskă1
1000äťiastoäťnăˇ1