judikat-1.0 numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1prvý2738
2jeden986
3druhý737
4dva548
5oba478
6tri348
7tretí267
8obidva212
9viacero169
10viac138
11päť114
12jediný110
13šesť97
14štyri85
15piaty82
16posledný66
17pol50
18desať49
19osem44
20nedôvodný42
21raz39
22pätnásť32
23milión29
24viackrát27
25štvrtý25
26dvakrát25
27viacerí23
28sedem23
29ostatný23
30menej23
31dvadsať22
32dvanásť16
33viacej13
34najviac13
35dovolateľa12
36jedenkrát11
37siedmy10
38prvýkrát10
39štyrikrát9
40jednorazový9
41jedenásť9
42deväť9
43trinásty8
44odvolateľa8
45dvojnásobný8
46tridsať7
47štrnásť7
48niekoľkokrát7
49najmenej7
50dvojnásobne7
51dvadsaťpäť7
52viacnásobný6
53stý6
54soletka6
55ôsmy6
56osemnásť6
57dvanásty6
58desiaty6
59tisíc5
60pätnásty5
61neposledný5
62druhýkrát5
63zmätočnosť4
64šiesty4
65nedbanlivostný4
66mnohý4
67málo4
68dvadsaťdva4
69zhotoviteľa3
70veľa3
71trikrát3
72šesťdesiat3
73osemkrát3
74neraz3
75dvojitý3
76dvojaký3
77vykonateľnosť2
78trinásť2
79spotrebne2
80päťdesiattisíc2
81pár2
82osemnásty2
83niekoľkonásobne2
84nemajetkový2
85násobne2
86koospol2
87dvadsiaty2
88devätnásty2
89deväťdesiat2
90bezzákladný2
91zaviazanosť1
92záložce1
93vylučovateľa1
94veľakrát1
95vedne1
96trojnásobný1
97tridsiaty1
98tretina1
99štyridsiaty1
100štyridsaťpäť1
101štrnásty1
102sto1
103šestnásty1
104šestnásť1
105šesťnásobne1
106sedemtisíc1
107sedemnásty1
108sedemnásť1
109rozudkom1
110protižaloba1
111pribratí1
112preskúmacej1
113prekluzívný1
114prejednávaný1
115popretí1
116ponúknutý1
117polovina1
118pokračovacii1
119poistiteľa1
120podpažný1
121poberaný1
122päťdesiaty1
123osemstošesťdesiatsedemtisíc1
124osemstodvadsaťsedem1
125osemdesiat1
126oboje1
127niekoľkonásobný1
128nezdieľa1
129nepochabne1
130nedôsledný1
131nedôsledne1
132nahliadnutí1
133mnohonásobne1
134mnoho1
135konkludentný1
136komanditný1
137kogentný1
138jednonásobne1
139jedenásty1
140gumopol1
141formálno1
142dvetisíc1
143dvestotisíc1
144dvadsaťštyri1
145dvadsaťjeden1
146dovolateľka1
147dosť1
148dištinktívnosť1
149deviaty1
150devätnásť1
151bodnutí1