s-hovor-6.0 pronominums top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1to215784
2ja90051
3on60463
4ten58827
5tam57448
6taký48586
744306
8čo43665
9tak42696
10my34726
11ktorý33114
12nejaký19982
13ona18967
14všetok17872
15toto17846
16tu16870
17vy15381
18ty14178
19kde11094
20tento11007
21môj10991
22niečo9400
23táto9393
24svoj8716
25náš8480
26ako8406
27vtedy8268
28aký7174
29takto6989
30každý6951
31iný6579
32nič6572
33kto5589
34takýto5389
35niekto3997
36jeho3747
37niektorý3587
38vždy3404
39seba3388
40niekedy3365
41prečo3340
42sám3265
43nejak2964
44nikto2892
45ta2753
46koľko2753
47váš2446
48kedy2414
49ono2364
50preto2323
51nejako2323
52akože2312
53nikdy2189
54žiaden2162
55niekde2151
56ináč1821
57sem1820
58ich1695
59tuto1639
60vždycky1603
61toľko1473
62tuná1381
63onen1366
64všelijaký1241
65tvoj1225
66istý1222
67jej1182
68všade1015
69inak1013
70odtiaľ964
71niekoľko939
72zatiaľ899
73akosi876
74čosi842
75kam796
76takisto778
77oný756
78dačo708
79kedysi550
80nikde533
81odkiaľ525
82inde502
83dajaký490
84samý474
85voľačo444
86kdesi425
87na_on408
88akýsi398
89dáky387
90načo383
91všeličo382
92nijaký313
93voľakedy296
94odvtedy289
95akýkoľvek271
96odtiaľto268
97dakedy265
98niekam256
99hento240
100dovtedy233
101čokoľvek194
102dakde185
103všelijako184
104tamto178
105voľáky177
106niekoľký176
107koľký172
108voľakde171
109dakto171
110voľakto170
111stade167
112natoľko167
113pre_on159
114onô159
115ktosi149
116kadejaký146
117toľký141
118kade139
119koľkokrát138
120voľajaký137
121tade129
122hocičo129
123odkedy128
124čože124
125dokedy123
126hocijaký121
127dáko113
128daktorý112
129zato106
130kadečo106
131málokto98
132inakšie98
133nijako96
134nakoľko92
135voľajako91
136kedykoľvek90
137pokiaľ88
138nik88
139dokiaľ88
140hocikto87
141u_on86
142inší84
143zač83
144stadiaľ81
145tamten80
146nikam80
147kdekoľvek78
148henten77
149voľáko76
150hentam76
151málokedy74
152do_on71
153tadiaľ70
154inokedy70
155hocikedy70
156hocikde68
157dajako66
158o_on64
159ktokoľvek63
160inakší63
161tamtá60
162voľaktorý58
163skade58
164hentá58
165onaký56
166za_on54
167hentaký54
16853
169čí53
170nijak50
171hen47
172začo44
173toľkoto44
174skadiaľ43
175tadeto42
176akokoľvek41
177odniekiaľ38
178potiaľ37
179všelikde32
180všadiaľ32
181kadiaľ31
182ktorýkoľvek29
183dosiaľ28
184potiaľto27
185inam27
186kdeže26
187bohvieaký25
188stadeto24
189máloktorý24
190hociktorý24
191tedy23
192tadiaľto23
193kdekade23
194toľkokrát22
195poniektorý22
196všelikto20
197bohviečo20
198bohvieako19
199ktorýsi18
200všelikade16
201kdejaký16
202hockedy16
203hocijako16
204dotiaľ16
205doposiaľ16
206onak13
207nato13
208jak13
209máločo12
210kdečo12
211kamkoľvek12
212hocikam12
213stadiaľto11
214hocčo11
215podaktorý10
216málokde10
217všakovaký9
218kdekto9
219kadekto7
220do_ono7
221odvšadiaľ6
222odinakiaľ6
223niečí6
224ničí6
225neviemkoľko6
226ktože6
227kamsi6
228bárskto6
229bárskde6
230bárčo6
231odniekadiaľ5
232odkiaľsi5
233koľkáty5
234hockto5
235hockde5
236ktoviečo4
237ktovieaký4
238bársčo4
239bársaký4
240voľakoľko3
241voľakade3
242o_ono3
243odnikiaľ3
244odnikadiaľ3
245ledačo3
246bohviekoľko3
247bárkedy3
248báraký3
249akýže3
250zriedkakedy2
251toľkýto2
252pre_ono2
253po_on2
254nikade2
255niekade2
256ktovieako2
257koľkátka2
258hocaký2
259bárkto2
260zovšadiaľ1
261zdakadiaľ1
262za_ono1
263všelikoľko1
264potade1
265po_ono1
266odtadiaľ1
267odtade1
268odkiaľkoľvek1
269odkadiaľ1
270odkade1
271na_ono1
272nakedy1
273ktoviekoľko1
274kamže1
275kadekoľvek1
276inokade1
277hocktorý1
278hocikoľko1
279hocako1
280dakoľko1
281dakade1
282čísi1
283číkoľvek1
284cez_on1
285bárskoľko1