s-hovor-5.0 pronominums top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1to189830
2ja77422
3on50884
4ten50435
5tam49175
6taký42874
7tak38921
838729
9čo38339
10my29014
11ktorý28688
12ona17728
13nejaký17520
14všetok15551
15toto15259
16tu15195
17vy13488
18ty12938
19tento9425
20kde9335
21môj9212
22niečo8357
23táto8200
24svoj7430
25náš7084
26vtedy6836
27aký6319
28každý6096
29takto6063
30ako5886
31iný5857
32nič5605
33kto4887
34takýto4749
35niekto3573
36jeho3204
37niektorý3104
38niekedy3041
39vždy3012
40prečo2899
41seba2875
42sám2865
43ono2533
44koľko2477
45ta2415
46nejako2406
47nejak2225
48kedy2153
49váš2135
50preto1970
51niekde1923
52nikdy1844
53žiaden1803
54nikto1770
55sem1669
56ináč1506
57tuto1500
58ich1488
59toľko1329
60vždycky1315
61tuná1215
62istý1199
63akože1154
64tvoj1115
65jej1102
66všelijaký1095
67onen932
68všade902
69odtiaľ832
70inak827
71zatiaľ816
72niekoľko742
73čosi708
74kam672
75nik653
76dačo617
77takisto571
78kedysi510
79oný497
80akosi492
81odkiaľ466
82nikde447
83inde443
84dajaký435
85samý430
86voľačo369
87kdesi363
88na_on358
89akýsi352
90načo337
91všeličo336
92dáky331
93voľakedy273
94odvtedy252
95dakedy252
96nijaký251
97odtiaľto243
98akýkoľvek233
99niekam222
100hento208
101dovtedy190
102čokoľvek175
103dakde171
104tamto162
105koľký159
106všelijako157
107dakto156
108voľakto155
109onô149
110voľakde148
111natoľko148
112voľáky147
113stade147
114pre_on140
115kadejaký136
116niekoľký130
117toľký127
118kade127
119koľkokrát124
120ktosi123
121odkedy121
122čože121
123hocičo120
124voľajaký119
125hocijaký114
126tade110
127daktorý106
128dokedy105
129dáko102
130kadečo101
131málokto92
132inakšie92
133pokiaľ83
134voľajako80
135nijako80
136dokiaľ79
137hocikto78
138inší76
139tamten71
140henten71
141zač70
142stadiaľ69
143nikam69
144kdekoľvek69
145tadiaľ67
146hocikde66
147u_on65
148hentam65
149kedykoľvek64
150inokedy64
151hocikedy64
152voľáko63
153málokedy62
154tamtá60
155o_on60
156zato58
157do_on57
158dajako57
159čí57
160skade56
161ktokoľvek56
162hentá55
163inakší54
164onaký50
165nakoľko50
16648
167voľaktorý47
168za_on46
169hentaký45
170skadiaľ40
171toľkoto39
172kdeže39
173nijak38
174hen37
175akokoľvek37
176odniekiaľ36
177začo35
178tadeto32
179kadiaľ30
180všadiaľ29
181všelikde27
182ktorýkoľvek25
183potiaľ24
184inam24
185jak23
186hociktorý23
187dosiaľ23
188bohvieaký23
189potiaľto22
190poniektorý22
191máloktorý21
192kdekade21
193tedy20
194tadiaľto20
195stadeto20
196toľkokrát19
197bohviečo19
198všelikto18
199všelikade16
200ničí16
201nato16
202kdejaký16
203hocijako16
204ktorýsi15
205dotiaľ15
206bohvieako14
207hockedy13
208onak12
209kdečo12
210kamkoľvek12
211hocikam12
212doposiaľ12
213podaktorý10
214málokde10
215hocčo10
216všakovaký9
217stadiaľto9
218máločo9
219kdekto9
220do_ono9
221kadekto7
222odinakiaľ6
223niečí6
224neviemkoľko6
225kamsi6
226bárskto6
227bárskde6
228pre_ono5
229odvšadiaľ5
230odniekadiaľ5
231odkiaľsi5
232ktože5
233hockto5
234na_ono4
235ktoviečo4
236ktovieaký4
237koľkáty4
238hockde4
239bársčo4
240bársaký4
241voľakoľko3
242voľakade3
243odnikiaľ3
244odnikadiaľ3
245bohviekoľko3
246báraký3
247akýže3
248zriedkakedy2
249u_ono2
250toľkýto2
251po_on2
252nikade2
253niekade2
254ledačo2
255kýže2
256koľkátka2
257hocaký2
258bárkedy2
259bárčo2
260zovšadiaľ1
261zdakadiaľ1
262za_ono1
263všelikoľko1
264voľačí1
265potade1
266po_ono1
267o_ono1
268odtadiaľ1
269odkiaľkoľvek1
270odkadiaľ1
271odkade1
272nakedy1
273ktoviekoľko1
274ktovieako1
275kamže1
276kadekoľvek1
277inokade1
278hocktorý1
279hocikoľko1
280dakoľko1
281dakade1
282čísi1
283cez_ono1
284bárskoľko1
285bárkto1