Vizualizácia kolokácií

Zobrazenie distribúcie vzdialenosti medzi dvomi blízkymi slovami v Slovenskom národnom korpuse.

Napíšte dve slová alebo lemy (napr. dať pozor):

log y

Pripravujem, čakajte... -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 .
výskyt da v korpuse: 11058
výskyt pozor v korpuse: 82552
výskyt da pozor v korpuse: 1
stredný výskyt pozor v našej vzorke (iba napravo od da): 0.167
výskyt pozor v kolokácii s da, za predpokladu, že sú nezávislé: 0.663±0.017
Fitujem... log


Vizualizácia kolokácie slov da (x=0) a pozor:

kolokácie da, pozor

Legenda: