Vizualizácia kolokácií

Zobrazenie distribúcie vzdialenosti medzi dvomi blízkymi slovami v Slovenskom národnom korpuse.

Napíšte dve slová alebo lemy (napr. dať pozor):

log y

Pripravujem, čakajte... -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 .
výskyt cica v korpuse: 364
výskyt mica v korpuse: 56
výskyt cica mica v korpuse: 4
stredný výskyt mica v našej vzorke (iba napravo od cica): 1.167
výskyt mica v kolokácii s cica, za predpokladu, že sú nezávislé: 0.000±0.000
Fitujem... log


Vizualizácia kolokácie slov cica (x=0) a mica:

kolokácie cica, mica

Legenda: