r1955az1989-7.0 numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden175071
2dva118739
3druhý105562
4prvý103379
5raz60828
6tri55648
7jediný34685
8veľa34059
9posledný33013
10viac30300
11oba28075
12mnohý23126
13štyri22288
14tretí19534
15päť18546
16desať16834
17pol15427
18pár13495
19obidva12717
20dosť11230
21dvadsať10656
22šesť10542
23tisíc10024
24málo9589
25viacero9216
26sto8862
27zopár8443
28neraz8423
29sedem7772
30mnoho7603
31štvrtý7508
32ostatný7334
33trochu7125
34milión6385
35piaty6265
36osem5824
37tridsať5788
38dvanásť5028
39šiesty4860
40päťdesiat4818
41pätnásť4522
42siedmy4234
43desiaty3971
44dvadsiaty3943
45ôsmy3786
46viacej3786
47štyridsať3725
48deväť3593
49menej3498
50deviaty3432
51najviac2834
52dvakrát2825
53dvesto2602
54jedenásty2585
55priveľa2562
56plno2376
57niekoľkokrát2329
58jedenásť2325
59tridsiaty2207
60dvanásty1966
61tristo1877
62šesťdesiat1870
63štrnásť1828
64štyridsiaty1797
65trocha1777
66trikrát1726
67dvojitý1673
68nejeden1641
69osemnásť1630
70šestnásť1587
71štvrť1549
72päťsto1493
73päťdesiaty1484
74dvadsaťpäť1479
75prvýkrát1453
76desaťtisíc1307
77sedemnásť1292
78trinásť1280
79šesťdesiaty1264
80trošku1117
81dvoje1113
82viackrát1074
83osemdesiat1072
84dvadsaťštyri1030
85sedemdesiat981
86dvetisíc962
87sedemdesiaty896
88nula879
89miliarda864
90stotisíc836
91štyristo808
92dvojnásobný805
93osemnásty804
94trinásty760
95devätnásty740
96dvojaký728
97štrnásty708
98devätnásť697
99deväťsto693
100pätnásty677
101stokrát659
102párkrát629
103dvojnásobne628
104tritisíc628
105oboje627
106tridsaťpäť614
107tucet594
108sedemnásty588
109stopäťdesiat585
110Pat564
111šestnásty563
112osemsto560
113dvadsaťtisíc550
114Ostatne539
115deväťdesiat535
116šesťsto527
117sedemsto526
118osemdesiaty523
119mnohokrát521
120dvadsaťdva519
121trištvrte464
122päťtisíc455
123nemálo445
124predposledný424
125viaceré418
126tisíci413
127tisíckrát413
128štyridsaťpäť407
129tucta390
130päťdesiattisíc389
131dvadsaťjeden384
132najmenej383
133tretina352
134dvadsaťtri344
135štyritisíc331
136dvadsaťšesť327
137dvadsaťsedem321
138desaťkrát314
139šesťtisíc308
140státisíce303
141tridsaťtisíc302
142dvadsaťosem301
143druhýkrát300
144obidve300
145tucty297
146štyrikrát296
147päťkrát286
148štyridsaťosem276
149jedine273
150tridsaťšesť272
151deväťdesiaty271
152tridsaťdva268
153poldruha237
154premnohý236
155sedemdesiatpäť234
156dvestotisíc231
157ostatne230
158trojnásobný228
159tridsaťosem223
160tridsaťtri221
161neposledný218
162štvoro214
163ráz206
164pätnásťtisíc204
165veľakrát203
166štyridsaťtisíc196
167mnohonásobne194
168šesťdesiatpäť189
169osemtisíc188
170mnohonásobný186
171tisícpäťsto183
172sedemtisíc181
173trojitý181
174dvadsaťdeväť179
175jedinký177
176dvestopäťdesiat174
177stoosemdesiat173
178stodvadsať170
179šesťkrát166
180tristotisíc163
181tridsaťsedem160
182stý159
183první156
184dvanásťtisíc153
185viacnásobný153
186siesty151
187štyridsaťdva151
188päťdesiatpäť145
189tuct143
190mnohoraký142
191sedemkrát134
192trojnásobne132
193malo131
194obidvoje131
195nultý128
196niekoľkonásobný127
197Urmatecu123
198niekoľkonásobne122
199tridsaťjeden121
200tridsaťštyri121
201pól119
202tretíkrát118
203dvadsaťpäťtisíc117
204stonásobne117
205troška117
206štyridsaťštyri116
207štyridsaťšesť113
208sedemdesiatdva111
209päťdesiatdva109
210tridsaťdeväť109
211poslední104
212tisícdvesto104
213stošesťdesiat102
214šesťdesiattisíc99
215deväťdesiatdeväť98
216dvadsaťkrát96
217stotridsať96
218jednoruký95
219více90
220štyridsaťsedem88
221päťstotisíc85
222štyristotisíc84
223troje84
224zopárkrát84
225druhy83
226obíde82
227osemdesiattisíc81
228stoštyridsať81
229štyridsaťtri81
230dvě80
231dvojako80
232stopäťdesiattisíc80
233šesťdesiatosem79
234päťdesiatšesť78
235štyridsaťdeväť78
236desaťnásobne77
237päťdesiatosem77
238trojaký77
239poslednýkrát76
240primálo76
241tristopäťdesiat76
242jednorazový74
243premnoho74
244štvrty74
245raž73
246miliónkrát71
247nejednu71
248päťdesiatštyri71
249deväťtisíc70
250päťadvadsať69
251tři69
252osemdesiatpäť68
253šesťdesiatdva68
254deci67
255osemkrát66
256štyridsaťjeden66
257jedenkrát65
258No65
259stosedemdesiat64
260šesťdesiattri64
261štyriadvadsať63
262Viaceré63
263deväťdesiatpäť62
264několika62
265šesťdesiatsedem60
266osemstotisíc59
267päťdesiatsedem59
268sedemdesiattisíc59
269hodne58
270jedné58
271kolmé58
272päťdesiatjeden58
273dvou57
274druha56
275päťdesiattri56
276sedemdesiatsedem56
277šesťdesiatštyri56
278nesvoja55
279päťdesiatdeväť54
280deväťkrát53
281jedenadvadsať53
282jednoho53
283dvetisícpäťsto52
284neveľa52
285šesťdesiatjeden51
286jedenásťtisíc50
287dvanásťkrát49
288storaký49
289sedemdesiatosem48
290desaťnásobný47
291piat47
292štvornásobný47
293jedení46
294šesťdesiatšesť46
295štvornásobne46
296dvěma45
297Jedine45
298osemdesiatdva45
299osemnásťtisíc45
300obe44
301desatoro43
302dvaadvadsať43
303tisícšesťsto43
304nesvoji42
305tisícerý42
306dvestoštyridsať41
307stodeväťdesiat41
308dvestodvadsať40
309štrnásťtisíc40
310tisícnásobne40
311dvojo39
312jedná39
313stodvadsaťtisíc39
314šestoro39
315šest38
316deväťdesiatdva37
317několik37
318sedemdesiatštyri37
319šesťdesiatdeväť37
320šesťstotisíc37
321versty37
322viacnásobne37
323sedemdesiattri36
324sedmoro36
325šestnásťtisíc36
326tisícero36
327druhu35
328obou35
329päťnásobne35
330hodno34
331Príma34
332stonásobný34
333štyristopäťdesiat34
334triadvadsať34
335deväťdesiatosem33
336druh33
337tisícosemsto33
338trety33
339tristošesťdesiat33
340čtyři32
341deväťdesiatšesť32
342päťdesiatkrát32
343pätoro32
344poldruhý32
345První32
346stoštvrtý32
347tisíctristo32
348Jednoruký31
349obojím31
350státisíc31
351štvrťý31
352tisícdeväťsto31
353trošičku31
354obom30
355sedemnásťtisíc30
356desatina29
357jutár29
358osemdesiatštyri29
359Tucet29
360devätoro28
361dvestoosemdesiat28
362kolt28
363nejedno28
364osemdesiatsedem28
365sedemdesiatdeväť28
366sedemdesiatšesť28
367sedemstotisíc28
368stodvadsaťpäť28
369Štyrský28
370tisícštyristo28
371toľme28
372vela28
373nule27
374osemdesiatosem27
375osemdesiatšesť27
376půl27
377tisícsto27
378deväťdesiatjeden26
379dvestopäťdesiattisíc26
380dvoj26
381osemdesiattri26
382bilión25
383dost25
384dvestodesať25
385dvestosedemdesiat25
386jedním25
387jednooký25
388nejedný25
389nevýrobný25
390poltucet25
391triatridsať25
392tridsaťkrát25
393deväťdesiattri24
394niekoľkotisíc24
395päťnásobný24
396stodesať24
397tisícnásobný24
398deset23
399druho23
400dvaatridsať23
401kolmý23
402Malo23
403miliónty23
404pätnásťkrát23
405sedemdesiatjeden23
406šesťdesiatina23
407štós23
408diví22
409prvníý22
410kaki21
411násobne21
412sedemadvadsať21
413sedemstopäťdesiat21
414stosedemdesiatpäť21
415trinásťkrát21
416desat20
417deväťdesiatsedem20
418habadej20
419Jednooký20
420mnoha20
421sedemdesiatpäťtisíc20
422treťa20
423tridsaťpäťtisíc20
424tristodvadsať20
425všakové20
426deväťdesiatštyri19
427chýru19
428istý19
429osemdesiatjeden19
430par19
431päťatridsať19
432pět19
433prvním19
434stosedem19
435stotridsaťtisíc19
436šesťadvadsať19
437tisícsedemsto19
438tritisícpäťsto19
439dvojstý18
440stotridsaťpäť18
441štyridsaťpäťtisíc18
442trinásťtisíc18
443trosku18
444viacerým18
445dvadsaťdvatisíc17
446dvadsaťsedemtisíc17
447dvojnásobné17
448jedenadvadsiaty17
449kolchoz17
450nerady17
451stojedenásť17
452stotridsiaty17
453šesťstopäťdesiat17
454tisíceré17
455desaťtisíckrát16
456deväťdesiattisíc16
457devět16
458dvacet16
459multos16
460niekoľkoraký16
461niekoľkosto16
462obě16
463obíď16
464osemdesiatdeväť16
465päťstopäťdesiat16
466pěti16
467Poslední16
468posledním16
469tridsaťdvatisíc16
470tristoosemdesiat16
471třetí16
472deväťstotisíc15
473dvormi15
474koľkýkrát15
475neviemkoľký15
476posledným15
477stopätnásť15
478stoštrnásť15
479štvrte15
480tristošesťdesiatpäť15
481troj15
482trojrohý15
483tří15
484desiatin14
485dvadsaťosemtisíc14
486dvestotridsať14
487dvetisícdvesto14
488dvojito14
489mnohým14
490nemnohý14
491nesčíselnekrát14
492Óseyri14
493päťdesiatdvatisíc14
494pôlt14
495ponadeň14
496poondiaty14
497stodvacaťdva14
498stopäťdesiaty14
499stotisíckrát14
500treťoradý14
501Andrý13
502desiatina13
503dvaasedemdesiat13
504dvadsaťštyritisíc13
505dvestošesťdesiat13
506dvetisícsedemsto13
507dvetisícštyristo13
508milióntina13
509nespočetnekrát13
510obidvom13
511päťaštyridsiaty13
512päťstý13
513piecť13
514poltreťa13
515tristopäťdesiattisíc13
516tuctu13
517tučnastý13
518dáky12
519Ďalší12
520dvaadvadsiaty12
521dvaceti12
522dvadsaťšesťtisíc12
523jedenásťkrát12
524Naďa12
525oboma12
526premenných12
527stôs12
528stotridsaťšesť12
529štvrtýkrát12
530trecie12
531two12
532desaťtisíci11
533mnohem11
534mnohoraká11
535mnohotisíc11
536nános11
537něco11
538nemalo11
539nespojitý11
540niekoľkoráz11
541obsiaty11
542osm11
543ostatní11
544päťadvadsiaty11
545päťaštyridsať11
546päťdesiatina11
547posledníý11
548sedemadvadsiaty11
549sedemstošesťdesiatjeden11
550sedmu11
551stosedemnásť11
552stotridsaťdva11
553šestnásťkrát11
554što11
555štyristoosemdesiat11
556Tucty11
557Desa10
558desaťčlenný10
559desatoraký10
560devätnásťtisíc10
561deväťstodeväťdesiatdeväť10
562Druhy10
563dvojí10
564funt10
565jedinom10
566jednorázové10
567jednorazovo10
568meruôsmy10
569nejdříve10
570nejvíce10
571několikrát10
572nesvoje10
573osemaštyridsať10
574pätnás10
575päťnásť10
576prvný10
577sedemnásťkrát10
578stošesť10
579stošesťdesiattisíc10
580stotridsaťosem10
581styčný10
582šesťdesiatkrát10
583šesťkrátdeväť10
584šesťnásobne10
585štyritisícpäťsto10
586trilión10
587tristoštyridsať10
588deseti9
589devätnásťročný9
590druhový9
591dvestodeväťdesiat9
592jedneho9
593kôl9
594nejedenkrát9
595nemenej9
596nevidený9
597oběma9
598obíďme9
599obojy9
600päťstodvadsať9
601podvoje9
602poprvé9
603Posledne9
604prvém9
605sedemstý9
606stoosem9
607stoštyridsaťtisíc9
608stotridsaťsedem9
609strohý9
610Što9
611štrnásťkrát9
612štyriaštyridsiaty9
613štyridsaťosemtisíc9
614štyristodvadsať9
615štyristotridsať9
616troche9
617viacerí9
618bohviekoľko8
619častokrát8
620čtyř8
621deväťnásobný8
622deväťstoosemdesiatštyri8
623druhém8
624dvadsa8
625dvestý8
626dvojačky8
627dvojnohý8
628dvojsmenný8
629három8
630milion8
631neviemkoľko8
632niekoľkonásobné8
633obá8
634óseyri8
635osmý8
636pat8
637piatykrát8
638podajeden8
639Raž8
640sedemnásobný8
641stoosemdesiatdva8
642stoosemdesiatpäť8
643stoosemdesiatšesť8
644stošestnásť8
645stoštyridsaťosem8
646šesťdesiatdvatisíc8
647štyridsaťkrát8
648šumot8
649tisícina8
650toliar8
651tristotridsať8
652trojité8
653tře8
654André7
655čtyřmi7
656Ďalšia7
657desa7
658desatín7
659desaťtisícnásobný7
660deväťstošesťdesiatdeväť7
661deváty7
662drobných7
663dvá7
664dvacať7
665dvadsaťjedentisíc7
666dvadsaťtritisíc7
667dvestoštrnásť7
668dvetisícšesťsto7
669dvojtýždenný7
670jednorázový7
671jesto7
672Kolmé7
673Neda7
674nejedni7
675neradi7
676obojaký7
677oby7
678osmoro7
679osmy7
680Ostatní7
681päťasedemdesiat7
682päťstosedemdesiat7
683polkrát7
684polovičatý7
685příští7
686sedemdesiatdvatisíc7
687siestu7
688stojeden7
689stosedemdesiattisíc7
690stoštyridsaťštyri7
691stoštyridsiaty7
692stotri7
693šesti7
694šesťnásobný7
695šesťtisícpäťsto7
696štvrtina7
697štyristý7
698trecý7
699triadvadsiaty7
700tridsaťsedemtisíc7
701tridsaťšesťtisíc7
702trinásťsto7
703tristodesať7
704tristopätnásť7
705trojnásobné7
706trojo7
707dajedni6
708Deset6
709deväťstý6
710dvaapolkrát6
711dvaaštyridsať6
712dvadsatina6
713dvadsaťnásobný6
714dvadsaťpäťkrát6
715dvé6
716dvestotrinásť6
717dvojčiat6
718dvojjediný6
719dvojkolky6
720dvojnohí6
721chýroch6
722jedenadeväťdesiaty6
723jedenapolkrát6
724ktoviekoľko6
725nadostač6
726nemá6
727nesvojím6
728obidvoch6
729oboch6
730osemadvadsať6
731osemstopäťdesiat6
732osmu6
733pät6
734Pěti6
735poltucta6
736pramálo6
737pravé6
738prve6
739prvy6
740sedemnásťročný6
741sedemtisícpäťsto6
742stodesaťtisíc6
743stoosemdesiatosem6
744stoosemdesiaty6
745stoosemnásť6
746stopäťdesiatdeväť6
747stopäťdesiatdva6
748stosedemdesiatdva6
749stosedemdesiattri6
750stosedemdesiaty6
751stoštyri6
752stotridsaťjeden6
753stotrinásť6
754šesťadvadsiaty6
755šestdesiat6
756šiji6
757štyristodva6
758toliare6
759treťá6
760trí6
761tridsaťtritisíc6
762tristosedemdesiat6
763tristoštrnásť6
764tristý6
765tritisícšesťsto6
766tritisícštyristosedemdesiatdva6
767třemi6
768tucetkrát6
769tucte6
770viacerý6
771vícekrát6
772voľajaký6
773Zadný6
774zwei6
775bohviekoľký5
776desatorý5
777desiat5
778deväťatridsiaty5
779deväťčlenný5
780deväťnásobne5
781deväťstopäťdesiat5
782dosti5
783drugá5
784DRUHY5
785Dvacet5
786dvestojedenásť5
787dvestokrát5
788dvestoštyridsaťtisíc5
789dvestotri5
790dvetisícsto5
791dvojíc5
792dvojný5
793dvojsečný5
794extra5
795isty5
796jedenastý5
797jedenaštyridsať5
798jedia5
799jednosto5
800méně5
801mnoga5
802mnohá5
803mnohonásobné5
804Nejedni5
805Několik5
806neposlední5
807neúrekom5
808neviemaký5
809niekoľkostokrát5
810nieto5
811obíja5
812one5
813osemdesiatpäťtisíc5
814osemnásťsto5
815osemstodvadsať5
816osemstošesťdesiat5
817osmi5
818pať5
819päťdesiať5
820päťdesiatšesťtisíc5
821piaďý5
822pôlty5
823poondiat5
824posledne5
825poväčšine5
826prívet5
827pul5
828Raz5
829Sedesaum5
830sedm5
831siesta5
832SIEsty5
833siete5
834stodeväťdesiattri5
835stodvadsiaty5
836stoosemdesiattri5
837stopäťdesiatpäť5
838stoštyridsaťpäť5
839stoštyridsaťšesť5
840stotina5
841šesťatridsať5
842šesťdesiatpäťtisíc5
843šesťstodvadsaťpäť5
844štyridsa5
845štyridsaťsedemtisíc5
846štyristodvadsaťpäť5
847štyristoosemdesiattisíc5
848štyristošesťdesiat5
849štyristoštyridsať5
850štyritisícdvesto5
851štyritisíckrát5
852tisícdeväťstodvadsaťdva5
853tisícdeväťstoosemdesiat5
854trecí5
855trecia5
856tridsaťosemtisíc5
857tristodeväťdesiat5
858tristodvanásť5
859tristokrát5
860tristopäťdesiatštyri5
861tristosedemnásť5
862tritisícdvesto5
863trochy5
864trois5
865troska5
866třicet5
867un5
868vedro5
869Vela5
870Veliko5
871zamak5
872Živoje5
873Andra4
874činčiere4
875desátý4
876desiatykrát4
877deva4
878deväťadvadsať4
879deväťstosedemdesiat4
880deväťstosedemnásť4
881deväťstotridsať4
882devátý4
883deve4
884Devět4
885Diví4
886drei4
887DRUHA4
888druhe4
889druhéj4
890druhovú4
891dvaapäťdesiat4
892dvacátý4
893dvadsaťnásobne4
894Dvanáct4
895dvanás4
896dvanást4
897dvanástina4
898dvanásťnásobne4
899dvestodevätnásť4
900dvestoosemdesiatjedentisíc4
901dvestoosemdesiaty4
902dvestopäťdesiatšesť4
903dvestosedemdesiatpäť4
904dvestošesťdesiatdvatisíc4
905dvestošesťdesiattisíc4
906dvestošesťdesiattri4
907dvestoštyri4
908dvestotridsaťpäť4
909dvetisíctristo4
910dvojaké4
911dvojím4
912Ein4
913enem4
914fajn4
915funty4
916chladnasty4
917chytro4
918inakšie4
919jedenapäťdesiat4
920jedenasedemdesiaty4
921jedený4
922jedném4
923jednomu4
924jednorázovo4
925jednú4
926jen4
927Kolchoz4
928ktoviekoľký4
929menejkrát4
930miliónů4
931mnogo4
932mnohí4
933naj4
934nejvíc4
935nerado4
936neskrotný4
937niekoľkoraká4
938niekoľkrát4
939obetavú4
940obidvaja4
941obsiať4
942osemdesiatkrát4
943osemdesiattritisíc4
944osemnásobný4
945osemnásťročný4
946osemstodvadsaťosem4
947osemstoštyridsať4
948Osmy4
949pädesiat4
950pätdesiat4
951päťstosedemnásť4
952päťtisícpäťsto4
953Pět4
954Petepreho4
955piaď4
956piade4
957piaster4
958plešatý4
959poniektoré4
960posledny4
961pravý4
962Primálo4
963princezna4
964PRVNÍ4
965prvučičký4
966rázy4
967sedemasedemdesiat4
968sedematridsať4
969sedemdesiatkrát4
970sedemdesiatosemtisíc4
971sedemnásobne4
972sedemtisícosemstopäťdesiatpäť4
973sedmdesátý4
974sedmi4
975Sedmi4
976Siesty4
977stodvadsaťdvatisíc4
978stoosemdesiatštyri4
979stoosemdesiattisíc4
980stopäť4
981stopäťdesiatosem4
982stopäťdesiatšesť4
983stopäťdesiatštyri4
984stosedemdesiatštyri4
985stošesťdesiatosem4
986stošesťdesiatpäť4
987stošesťtisíc4
988stoštyridsaťsedem4
989stoštyridsaťtri4
990stotridsaťštyri4
991sústo4
992šampanský4
993šedé4
994šedesátý4
995šeptať4
996šeptom4
997štôs4
998štyriadvadsiaty4
999štyriašesťdesiat4
1000štyridsaťsedemkrát4