prim-10.0-public-img-sk numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden165515
2dva102842
3druhý88066
4prvý82538
5raz48800
6tri46311
7viac32844
8jediný31205
9posledný30950
10veľa29772
11oba26415
12pár24177
13mnohý18058
14štyri17428
15tretí17003
16päť14223
17pol13051
18desať13035
19dosť10418
20obidva8880
21zopár8286
22málo8280
23dvadsať7983
24tisíc7481
25neraz7412
26mnoho7159
27šesť7042
28sto6638
29sedem6600
30ostatný6097
31trochu6064
32štvrtý5810
33viacero5677
34milión5189
35piaty4802
36tridsať4245
37osem4185
38prvýkrát3981
39dvanásť3890
40dvakrát3786
41šiesty3592
42siedmy3565
43menej3424
44pätnásť3420
45niekoľkokrát3123
46najviac3048
47päťdesiat3025
48desiaty2978
49ôsmy2792
50štyridsať2656
51deväť2636
52viacej2616
53dvadsiaty2543
54deviaty2371
55trikrát2259
56priveľa2011
57plno1949
58dvesto1768
59viackrát1488
60dvanásty1479
61jedenásty1466
62jedenásť1453
63trocha1410
64tristo1401
65štrnásť1369
66párkrát1365
67šesťdesiaty1353
68osemnásť1352
69nejeden1307
70päťdesiaty1243
71šestnásť1242
72trinásť1192
73sedemnásť1151
74šesťdesiat1146
75trošku1121
76dvojitý1044
77mnohokrát1008
78stokrát1008
79tridsiaty1007
80miliarda972
81sedemdesiaty951
82dvadsaťpäť929
83nula925
84štyridsiaty923
85päťsto900
86trinásty900
87sedemdesiat822
88druhýkrát820
89desaťtisíc819
90osemdesiat791
91dvoje771
92štvrť746
93dvetisíc703
94dvadsaťštyri634
95veľakrát572
96osemdesiaty570
97štrnásty565
98osemnásty563
99oboje528
100dvojnásobný510
101pätnásty498
102tisíckrát496
103devätnásty487
104devätnásť483
105deväťdesiat468
106štyristo464
107deväťsto450
108trištvrte432
109stotisíc429
110šestnásty419
111dvojnásobne412
112sedemnásty404
113predposledný403
114stopäťdesiat403
115tridsaťpäť385
116dvojaký368
117poslednýkrát357
118päťkrát356
119sedemsto351
120tritisíc349
121dvadsaťdva347
122najmenej343
123tucet337
124osemsto332
125tretíkrát332
126obidve326
127desaťkrát325
128štyrikrát316
129tisíci311
130deväťdesiaty308
131státisíce305
132dvadsaťtisíc294
133šesťsto284
134nemálo281
135tretina273
136dvadsaťtri265
137premnohý258
138dvadsaťjeden245
139štyridsaťpäť239
140päťtisíc238
141dvadsaťosem227
142dvadsaťšesť226
143zopárkrát217
144poldruha207
145tridsaťtri207
146dvadsaťsedem206
147malo205
148tridsaťdva198
149jedine195
150neposledný192
151tucty191
152stý186
153trojnásobný186
154tridsaťšesť178
155PAR173
156viaceré169
157tridsaťtisíc165
158niekoľkonásobne164
159sedemkrát162
160mnohonásobne156
161tucta152
162šesťtisíc151
163päťdesiattisíc150
164štyritisíc150
165troška150
166štvoro149
167mnohoraký143
168mnohonásobný137
169miliónkrát136
170osemtisíc136
171tridsaťosem135
172stodvadsať134
173stoosemdesiat131
174štyridsaťosem125
175dvestotisíc122
176trojitý122
177nesvoja121
178deci119
179niekoľkonásobný116
180Ostatne116
181štyridsaťdva116
182dvestopäťdesiat113
183šesťkrát113
184jedinký110
185stonásobne108
186viacnásobný106
187siesty105
188obidvoje104
189premnoho104
190ráz104
191nultý102
192tisícpäťsto102
193päťdesiatpäť100
194tridsaťsedem100
195pätnásťtisíc97
196sedemdesiatpäť96
197obíde95
198jedenkrát94
199No90
200tridsaťdeväť90
201deväťdesiatdeväť89
202dvadsaťdeväť88
203tridsaťštyri88
204dvadsaťkrát87
205stotridsať87
206šesťdesiatpäť87
207štyridsaťtisíc86
208desatoro81
209päťdesiatdva80
210štyridsaťšesť79
211tuct78
212sedemtisíc77
213první76
214tristotisíc75
215trojnásobne75
216tridsaťjeden73
217dvanásťtisíc70
218jedná69
219štyridsaťštyri67
220tři66
221tisícdvesto65
222stošesťdesiat63
223jednorazový62
224stoštyridsať62
225ostatne61
226sedemdesiatsedem61
227troje61
228jednoruký60
229osemkrát60
230pól56
231primálo55
232raž55
233trojaký55
234desaťnásobne54
235druhy53
236šesťdesiattisíc53
237štyridsaťdeväť51
238päťadvadsať50
239štvrtýkrát50
240nejednu48
241obe48
242tristopäťdesiat48
243dvojo47
244druha46
245štyridsaťsedem46
246dvanásťkrát45
247stonásobný45
248stosedemdesiat45
249štyridsaťtri45
250dvě44
251jedení44
252sedemdesiatdva44
253sedemdesiattisíc44
254Jedine43
255tridsaťkrát43
256poslední42
257šesťdesiattri42
258hodne41
259miliónty41
260päťdesiatšesť41
261nesvoji40
262päťdesiatštyri40
263jednoho39
264osemdesiatpäť39
265osemdesiattisíc39
266deväťkrát38
267nule38
268šesťdesiatosem38
269koľkýkrát37
270šesťdesiatštyri37
271päťdesiatosem36
272Príma36
273što36
274deväťtisíc35
275stopäťdesiattisíc35
276štyridsaťjeden35
277viacnásobne35
278dvojako34
279neveľa34
280obom34
281päťdesiatdeväť34
282storaký34
283šest34
284šesťdesiatdva33
285štvrty33
286toľme33
287více33
288piat32
289tisícdeväťsto32
290tisícšesťsto32
291trošičku32
292Viaceré32
293deset31
294óbe31
295obojím31
296sedemdesiatštyri31
297sedemdesiattri31
298šesťdesiatdeväť31
299šesťdesiatsedem31
300vela31
301deväťdesiatpäť30
302dvadsaťpäťtisíc30
303päťdesiattri30
304štvrťý30
305dvou29
306jedné29
307osemdesiatsedem29
308piatykrát29
309státisíc29
310šesťdesiatšesť29
311štyriadvadsať29
312tisícnásobne29
313deväťdesiatdva28
314druhu28
315osemdesiatšesť28
316štvornásobne28
317tisíctristo28
318tristošesťdesiat28
319dvetisícpäťsto27
320osemdesiatdva27
321päťdesiatjeden27
322päťdesiatkrát27
323dost26
324stodvadsaťtisíc26
325štyristopäťdesiat26
326štyristotisíc26
327desaťnásobný25
328Malo25
329osemdesiatosem25
330osemdesiattri25
331päťdesiatsedem25
332stodesať25
333šesťdesiatjeden25
334deväťdesiattri24
335dvestodvadsať24
336habadej24
337kolmé24
338pätnásťkrát24
339poldruhý24
340sedemdesiatšesť24
341chýru23
342niekoľkýkrát23
343osemdesiatštyri23
344par23
345tisícsto23
346triatridsať23
347Tucet23
348desat22
349deväťdesiatosem22
350dvacet22
351osemdesiatdeväť22
352pat22
353pätoro22
354sedemdesiatosem22
355šestoro22
356deväťdesiatjeden21
357dvestoštyridsať21
358Jednoruký21
359nespočetnekrát21
360päťstotisíc21
361Što21
362tisícosemsto21
363tristodvadsať21
364tristošesťdesiatpäť21
365čtyři20
366deväťdesiatšesť20
367druh20
368dvestoosemdesiat20
369stosedem20
370šesťstotisíc20
371štós20
372štvornásobný20
373Ďalšia19
374devět19
375Jednooký19
376nejedno19
377osemnásťtisíc19
378stotisíckrát19
379jutár18
380tisícero18
381dvestosedemdesiat17
382Naďa17
383päťnásobný17
384sedemdesiatdeväť17
385sedemnásťtisíc17
386sedmoro17
387stodeväťdesiat17
388tisícnásobný17
389desatina16
390desiatykrát16
391devätoro16
392dvěma16
393jedenásťtisíc16
394kolt16
395nános16
396Pet16
397půl16
398sedemstotisíc16
399siedmykrát16
400třetí16
401dvaatridsať15
402oBohu15
403sedemdesiatjeden15
404stovežaty15
405tristokrát15
406trojo15
407trosku15
408Ďalší14
409dvestodesať14
410jedinýkrát14
411kolmý14
412několika14
413neviemkoľký14
414obíď14
415obidvom14
416päťnásobne14
417pramálo14
418prvním14
419prvníý14
420stopäťdesiaty14
421tridsaťpäťtisíc14
422tro14
423André13
424bilión13
425dvaadvadsať13
426dvadsaťsedemtisíc13
427Dvoják13
428dvojnásobné13
429jedenadvadsať13
430jednooký13
431kôl13
432nerady13
433nesvoje13
434niekoľkotisíc13
435päťaštyridsiaty13
436piecť13
437pôlt13
438Sjút13
439stotridsaťšesť13
440tisícsedemsto13
441treťa13
442trety13
443viacerí13
444Andrý12
445diví12
446druho12
447dvestošesťdesiat12
448jedinom12
449nejedný12
450niekoľkosto12
451obsiaty12
452osematridsiaty12
453Raz12
454sedemstopäťdesiat12
455strohý12
456štyristodva12
457triadvadsať12
458trinásťkrát12
459trinásťtisíc12
460tritisícštyristosedemdesiatdva12
461žriedlo12
462dvatri11
463dvestý11
464dvojito11
465dvormi11
466První11
467sedemstý11
468sedmu11
469štrnásťtisíc11
470štyridsaťkrát11
471štyridsaťpäťtisíc11
472200tisíc11
473deux10
474deväťatridsiaty10
475deväťdesiattisíc10
476DEVĚT10
477dvestotridsať10
478dvoj10
479jedneho10
480jedním10
481jednú10
482Mnohý10
483mnohým10
484násobne10
485nemá10
486niekoľkoráz10
487päťatridsať10
488pět10
489poltucet10
490posledne10
491Second10
492stodvadsiaty10
493stošesť10
494stoštrnásť10
495šestnásťkrát10
496šiestykrát10
497štrnásťkrát10
498štyristodvadsať10
499tisícštyristo10
500tristotridsať10
501tritisícpäťsto10
502trošička10
503two10
504desatoraký9
505deväťdesiatsedem9
506druhém9
507dvestopäťdesiattisíc9
508dvojí9
509dvojnohý9
510három9
511ktoviekoľko9
512meruôsmy9
513něco9
514Nejdříve9
515nejedni9
516oby9
517osemstotisíc9
518ostatní9
519Pat9
520pätdesiaty9
521päťstý9
522Poslední9
523posledníý9
524rázy9
525sedemadvadsať9
526sedmistý9
527stopätnásť9
528šedý9
529šesťnásobne9
530šesťstopäťdesiat9
531tiecť9
532tridsaťtritisíc9
533tristoosemdesiat9
534tristoštyridsať9
535troska9
536tře9
537tří9
538voľajaký9
539častokrát8
540deväťstodeväťdesiatdeväť8
541Druhy8
542dvestokrát8
543dvetisícdvesto8
544dvetisícštyristo8
545hodno8
546jedenadvadsiaty8
547jedenásťkrát8
548kaki8
549nedvojak8
550nemnohý8
551obíďme8
552oboma8
553päťnásť8
554Peti8
555Piatko8
556poondiaty8
557prve8
558sedemdesiatkrát8
559sedemtisícosemstopäťdesiatpäť8
560stodesaťtisíc8
561stojedenásť8
562stotridsaťtisíc8
563šestnásťtisíc8
564štyriaštyridsiaty8
565štyristotridsať8
566triatridsiaty8
567trois8
568troj8
569viacerým8
570desaťčlenný7
571drei7
572dvadsaťdvatisíc7
573dvanáct7
574dvanástoro7
575dvestodeväťdesiat7
576dvestojedenásť7
577dvestopäť7
578extra7
579first7
580isty7
581jedený7
582jednorazovo7
583jednym7
584nanuk7
585nemalo7
586neradi7
587nevidený7
588niekoľkonásobné7
589obě7
590oboch7
591obojy7
592obou7
593obý7
594osemdesiatjeden7
595osm7
596osmý7
597Ostatní7
598osvoj7
599päťasedemdesiat7
600päťaštyridsať7
601patnáct7
602podvoje7
603poltreťa7
604ponadeň7
605Posledne7
606Raž7
607sedemadvadsiaty7
608sedmý7
609stoosemnásť7
610stošestnásť7
611šesťdesiatkrát7
612šesťstotridsaťjeden7
613šie7
614štôs7
615tisícikrát7
616trecí7
617tristotridsaťtri7
618trojaké7
619trt7
620tuctu7
621brusič6
622desaťtisíci6
623desaťtisíckrát6
624deseti6
625desiť6
626deväťstý6
627Devět6
628druhe6
629dvadsaťšesťtisíc6
630dvestodvanásť6
631dvojsečný6
632dvojstý6
633dvojtýždenný6
634fajn6
635jednorázové6
636jednorázovo6
637méně6
638mnoga6
639mnohe6
640několikrát6
641nieto6
642nul6
643obor6
644os6
645osemaštyridsiaty6
646päťadvadsiaty6
647päťdesiatina6
648pomenej6
649poprvýkrát6
650posledním6
651posledným6
652sedemnásobný6
653stodvadsaťpäť6
654stojeden6
655stoosemdesiatšesť6
656stoštrnásťtisíc6
657stoštyridsaťtisíc6
658stotridsaťdva6
659stotridsaťsedem6
660stotridsaťtri6
661stotridsiaty6
662stovky6
663sústo6
664šesťdesiatina6
665šesti6
666tisícdeväťstošesťdesiat6
667tisíceré6
668tisícerý6
669tre6
670trilión6
671troche6
672tvá6
673vedro6
674všakové6
675zwei6
676dajedni5
677dáky5
678desiat5
679desiatovú5
680desiatový5
681deva5
682Deva5
683devadesátý5
684devat5
685deväťčlenný5
686deväťdesiatštyri5
687dua5
688dvadsiatehoprvý5
689dvadsiatykrát5
690dvetisícsto5
691dvetisícšesťsto5
692dvojaké5
693dvojím5
694dvojjediný5
695dvojnohí5
696enem5
697funt5
698jedením5
699jediném5
700jediní5
701jedne5
702jesto5
703kol5
704kolik5
705milióntina5
706mnoh5
707mnohoraká5
708more5
709Nasty5
710nehundri5
711nejdříve5
712nejedenkrát5
713Nejedni5
714nesčíselnekrát5
715neúrekom5
716nevýrobný5
717nulý5
718obi5
719obitý5
720osemadvadsať5
721osemstoosemdesiatštyri5
722padesátý5
723päťstodvadsať5
724piaď5
725Piat5
726plešatý5
727poltucta5
728poprvé5
729Prima5
730pul5
731sedemnásťročný5
732sedm5
733siestu5
734siete5
735stoosemdesiatdva5
736stôs5
737stotridsaťosem5
738stýmito5
739Styrona5
740Šest5
741šesťnásobný5
742šestnást5
743šesťstodvadsaťpäť5
744šesťstošesťdesiatšesť5
745šiy5
746štyriatridsiaty5
747štyristoosemdesiat5
748štyritisícpäťsto5
749tisícdeväťstoštyridsiaty5
750tišic5
751toľkoto5
752trecie5
753treťoradý5
754tristopätnásť5
755tristý5
756tritisícdvesto5
757trojnásobné5
758trojrohý5
759trošíčku5
760třicet5
761Unu5
762vysmiat5
763zamak5
764bachraté4
765čtvrtý4
766desatín4
767desáty4
768desiata4
769DeVian4
770dospať4
771drugoj4
772druhéj4
773dvaadvadsiaty4
774dvacat4
775Dvacet4
776dvadsa4
777dvadsatina4
778dvadsaťjedentisíc4
779dvadsaťosemtisíc4
780dvadsaťtisíckrát4
781dvadsiatichôsmy4
782dvanást4
783dvanásťnásobný4
784dvanásťsten4
785dvatsiaty4
786dvestoosemdesiaty4
787dvestošesťdesiatštyri4
788dvestošestnásť4
789dvestotridsaťsedem4
790dvestotrinásť4
791dvetisícdva4
792dvetisícosemsto4
793dvetisícsedemsto4
794dvo4
795dvojačky4
796dvojtisíci4
797dvuch4
798First4
799chytro4
800inakšie4
801istý4
802ixkrát4
803ixtý4
804jedentisíc4
805jednosto4
806kolchoz4
807milion4
808mnoha4
809mnohem4
810mnohonásobné4
811mnohoruký4
812najskôr4
813nanuky4
814néco4
815několik4
816nesvojím4
817neviemaký4
818niekolkokrát4
819niekoľkoraký4
820niekoľký4
821oběma4
822obidvaja4
823obíja4
824obity4
825oblý4
826obojaký4
827Oné4
828osemdesiatomdeviaty4
829osemnásťkrát4
830osmdesátý4
831osmoro4
832Osmý4
833ostošesť4
834padesát4
835pät4
836päťstoosemdesiat4
837päťstopäťdesiat4
838pet4
839peti4
840podajeden4
841polkrát4
842polo4
843polovičatý4
844pôlty4
845pomletý4
846posledny4
847prima4
848príma4
849Primálo4
850princezna4
851PRVNÍ4
852prvy4
853prvýraz4
854razdva4
855sedemdesiatsedemkrát4
856sedemstotridsať4
857siesta4
858Siesty4
859Sjúty4
860stodvadsaťtri4
861stoosem4
862stoosemdesiattisíc4
863stoosemdesiaty4
864stopäťdesiatdeväť4
865stopäťdesiatkrát4
866stopäťdesiatpäť4
867stopätnásty4
868stoprvýkrát4
869stosedemdesiatdva4
870stosedemdesiatpäť4
871stosedemdesiatštyri4
872stosedemdesiattri4
873stosedemnásť4
874stošesťdesiatpäť4
875stošesťdesiatsedem4
876stoštyri4
877stotri4
878stotridsaťpäť4
879stotrinásť4
880styčný4
881šampanský4
882Šedé4
883šeptom4
884šesnást4
885šesťadvadsať4
886šesťadvadsiaty4
887šesťstotridsaťštyri4
888šestý4
889šeťdesiaty4
890šiestak4
891štvrte4
892štyridsaťosemtisíc4
893štyristosedemdesiat4
894štyristý4
895tantiém4
896tenkrát4
897tisícdeväťstopäťdesiat4
898tisícdeväťstopätnásť4
899tisícdeväťstosedemdesiatdva4
900tisícdeväťstoštrnásť4
901trecý4
902triapäťdesiaty4
903tridsaťnásobný4
904tridsaťsedemkrát4
905tridsaťsedemtisíc4
906tridsaťšesťtisíc4
907tristoosemnásť4
908tristopäťdesiattisíc4
909tristosedemdesiat4
910tritisícšesťsto4
911třikrát4
912Tucty4
913uťatý4
914Velesice4
915viacerých4
916viacnásobnekrát4
917všakovaký4
918zadný4
919Zadný4
92050ty4
921500tisíc4
922abi3
923achtundzwanzig3
924anderen3
9253
926bachratý3
927beide3
928bohviekoľko3
929čtyř3
930deka3
931desaťtisícšesťstošesťdesiat3
932DESET3
933déset3
934devä3
935deväťdesiatichdeväť3
936devatenáctý3
937deväťstosedemnásty3
938deväťstotisíc3
939deváty3
940dlhonohí3
941dlhonohý3
942dosti3
943druhi3
944druhim3
945druhiy3
946dsaťštyri3
947due3
948dvaapolkrát3
949dvaaštyridsať3
950dvaaštyridsiaty3
951dvaaž3
952dvacať3
953dvacec3
954dvadsat3
955dvadsaťpäťkrát3
956dvadsaťštyritisíc3
957dvadsaťtritisíc3
958dvadsiatichpäť3
959Dvanáct3
960dvé3
961dvestodeväť3
962dvestodeväťdesiaty3
963dvestodvadsaťdva3
964dvestopäťdesiatpäť3
965dvestošesť3
966dvestoštyri3
967dvestotri3
968dvestotridsaťpäť3
969dvestotridsiaty3
970dvetisícdeväťsto3
971dvetisícdvestotrinásť3
972Dvetisíckrát3
973dvetri3
974dvoja3
975dvojmo3
976Dvojnásobné3
977dvojštvrťový3
978dvoju3
979dvor3
980eine3
981ersty3
982Fourth3
983chladnasty3
984Isty3
985jéden3
986jedenapäťdesiaty3
987jedenašesťdesiat3
988jedenaštyridsiaty3
989jedném3
990jední3
991jednim3
992JEDNORUký3
993kettő3
994Koľkoráz3
995Koľkožekrát3
996kolu3
997ľúto3
998malô3
999miliardtina3
1000Mnogo3